archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Hlavní město zve na další ročník osvětové akce zaměřené na náhradní rodinnou péči, Dny pěstounství. Lidé se mohou od 1. do 20. června 2023 dozvědět více o pěstounské péči a výchově dětí. Se Dny pěstounství souvisí také Týden pěstounství, který proběhne v naší městské části. Ve dnech 7. a 14. června 2023 se na radnici budou konat informační a konzultační dny. Obě akce jsou určeny nejen pěstounům a zájemcům o pěstounství, ale i široké veřejnosti. 

Pestrý program Dnů pěstounství po celých dvacet dní nabízí besedy a diskuse s odborníky, setkání s pěstouny, dny otevřených dveří v pražských neziskových organizacích a na úřadech městských částí a další akce na různých místech v metropoli. Dny pěstounství představí mimo jiné i to, jak se stát pěstounem, jaké jsou na pěstouny kladeny nároky či jaká je nabídka podpůrných služeb pro rodinu. Hlavní město chce prostřednictvím Dnů pěstounství poděkovat těm, kteří o potřebné děti pečují a také těm, kteří uvažují, že se do náhradní péče zapojí a poskytnout jim motivaci a více informací.

V programu Dnů pěstounství je například beseda pro potencionální zájemce o náhradní rodinnou péči v klubu Harfica v Praze 9, den otevřených dveří na odboru sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy s informacemi pro zájemce o náhradní rodinnou péči či dny otevřených dveří na OSPOD na úřadech vybraných městských částí. Chybět nebudou ani informace o přípravných kurzech pěstounů či přednáška na téma terapeutické rodičovství o dětech s vývojovým traumatem. Zájemci se též mohou těšit na promítání dokumentu Napojení – příběhy náhradní rodinné péče. Přesný rozpis programu je k dispozici zde.


Městská část Praha 7 bude v rámci Týdne pěstounství ve spolupráci s organizací Ulita života pořádat 7. a 14. června informační a konzultační dny pro budoucí pěstouny, pěstouny i širší veřejnost – na radnici (U Průhonu 38) ve 2. patře od 14 do 17 hodin. Rádi bychom rozšířili povědomí o náhradní rodinné péči a seznámili veřejnost se specifiky pěstounství. Akce se pořádá za účelem motivace nových zájemců o pěstounskou péči. Hledáme zájemce, kteří se zvládnou starat o cizí dítě a dokážou ho citově přijmout i se všemi jeho obtížemi, zvláštnostmi a potřebami. Dokážou dítě mít rádi a respektují vztah dítěte k jeho původní biologické rodině. Chápou, že jsou jeho náhradním rodičem po dobu, kdy vlastní rodina dítěte péči o něj nezvládá… pár měsíců, několik let nebo celé dětství. Vítáni jsou všichni zájemci a příznivci pěstounské péče, kterým budou poskytnuty veškeré informace, podklady a propagační materiály.


 

V rámci dnů pěstounství se budou moci pěstouni dozvědět také více informací o cílené podpoře ze strany hlavního města, která je nabízena prostřednictvím Programu podpory pěstounské péče Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy. „Podporu ve formě nadačního daru získalo již více než sto žádostí od pěstounských rodin. Díky finančnímu příspěvku tak mohly být uhrazeny volnočasové aktivity pro děti, doučování, terapeutické služby, ale také třeba odlehčení v péči nebo specifické vzdělávání pěstouna podle potřeb dítěte. Těší mě, že Praha oceňuje klíčovou roli pěstounů v naší společnosti i tímto způsobem,“ říká Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy.

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, která by měla umožnit dětem, o které se nemohou jejich biologičtí rodiče postarat, vyrůstat v rodině a mít tak plnohodnotný život. Program Dnů pěstounství připravil odbor sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy společně s úřady městských částí a s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Dlouhodobých pěstounů je v Praze nedostatek, zejména pak pěstounů připravených na přijetí dalších sourozenců, dětí minoritního etnika, se zdravotním znevýhodněním či dětí starších 6 let, zejména pak chlapců. V Praze je evidováno celkem 1 192 osob, které mají svěřeno alespoň jedno dítě do pěstounské či poručenské péče. Z nich je evidováno celkem 79 osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a z toho pouze 43 z nich péči na přechodnou dobu aktivně vykonává, ostatní pěstouni buď požádali na určité období o přerušení výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, či jsou v pracovní neschopnosti.

Magistrát hl. m. Prahy má aktuálně v evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny 13 žadatelů, kteří deklarují, že jsou připraveni na přijetí dítěte do pěstounské péče, v rámci roku 2023 bylo do evidence dětí, kterým je třeba zprostředkovat pěstounskou péči, přitom nahlášeno již 52 dětí a mladistvých.


Více o akci Dny pěstounství se dozvíte zde.

O Sociálním a nadačním fondu hl. m. Prahy se více dozvíte zde