„Milí sousedé, teď je důležité, aby se každý z nás choval co nejzodpovědněji a ohleduplně. Především musíme chránit seniory a to jak před virem, tak před strachem. Uchraňme seniory zbytečných návštěv a kontaktů, ale zajímejme se o sousedy v domě, zda nepotřebují třeba nakoupit. Buďme s nimi v telefonickém kontaktu. Koronavirus společně zvládneme. Chovejme se ale tak, abychom nikoho zbytečně neohrozili.“
Srdečně a vděčně Jan Čižinský


Linka pomoci pro osamělé seniory

Hlavní město Praha ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi zprovoznilo bezplatnou linku pomoci určenou pro osamělé seniory a jejich potřeby. Je zde možné získat informace nebo ve spolupráci se soukromými obchodníky si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Na krizovou linku se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost, která může na lince upozornit na seniory ve svém okolí, kteří by mohli potřebovat pomoc.

800 160 166

Linka je v provozu nonstop.

 

MČ Praha 7 také zprovoznila  infolinku pro občany Prahy 7

734 521 840

Infolinka je v provozu každý všední den od 8:00 do 14:00 hodin.

Infolinka slouží k poskytování obecných organizačních a provozních informací k přijatým opatřením dotýkajícím se naší městské části. Případně k žádostem o pomoc v naléhavých situacích, způsobených opatřeními proti šíření koronaviru.

Neslouží k poskytování informací o epidemii a zdravotních záležitostech. V těchto otázkách se obracejte na své praktické lékaře nebo infolinky Hygienické stanice hl. m. Prahy a Státního zdravotního ústavu. Všechny kontakty naleznete zde

 

Připomínáme že:

–       senioři patří mezi nevíce ohrožené skupiny vzhledem k důsledkům možné nákazy

–       z tohoto důvodu jsou zakázány návštěvy v domech s pečovatelskou službou kromě zajištění nezbytné péče (pečující, zdravotní sestry apod.)

–       každý z nás může pomoci sousedovi s nákupem či dalšími potřebami, aby nemusel být vystaven setkání s desítkami dalších lidí v obchodech a dalších veřejných místech

–       eRecepty mohou lékaři posílat e-mailem nebo na telefon, není třeba zbytečně chodit do ordinací

–      firmy jako Rohlik.czKosik.cz nabízejí roznáškové služby zdarma pro seniory a držitele ZTP 

 

Zelená linka Anděla strážného: 800 603 030

Zelená linka organizace Anděl strážný je tu zdarma 24 hodin denně pro všechny seniory a jejich blízké .