Když Marie Noe v devadesátých letech minulého století zakládala malé, nezávislé, nekomerční nakladatelství One Woman Press, netušila, že se nakonec od knížek přesune do světa vůní. Její nakladatelství existuje dodnes a nedávno Marie pod jeho hlavičkou vydala druhé, přepracované vydání své Aromaterapie do kapsy. „Kdyby chtěl být člověk v dnešní době profesionální aromaterapeut s hlubokým vzděláním, musel by ideálně studovat i medicínu, biologii, biochemii, farmakologii a botaniku, neboť znalosti z těchto oborů jsou pro komplexní pochopení, jak éterické oleje fungují a proč, zásadní. Pro začátek však stačí pochopit základní principy a získat přehled o éterických olejích, tak jsem sepsala kapesního průvodce světem aromaterapie pro každého,“ upřesňuje Marie.

I přesto, že aromaterapie si před lety od skeptického spolku Sisyfos vysloužila rozporuplnou cenu Bludný balvan, jedná se podle Marie o jednu z mála alternativních metod, jež jsou vědecky podložené. „Lidé běžně mají o aromaterapii romantickou, naivní představu, vnímají ji jako nějakou prastarou metodu, ale éterické oleje se začaly zkoumat až s rozvojem organické chemie, tedy v 19. století, a termín aromaterapie byl poprvé použit teprve v roce 1937,“ dodává. Pokud se pro toto cílené používání čistě přírodních éterických olejů rozhodnete, ať už za účelem zmírnění konkrétních potíží, nebo zkrátka jen proto, abyste si domov provoněli oblíbenou přírodní vůní, Marie vás ve své Voňavé lékárně v Heřmanově ulici do spletitých tajů světa éterických olejů ráda zasvětí.

Na sezení k ní často docházejí lidé, kteří jsou třeba „jen“ přepracovaní a potřebují si ulevit nebo mají v životě určitou nerovnováhu. Problémem dnešní doby bývá přílišný důraz na rozumovou složku. Jsme naučení fungovat jen na základě informací, a když je nemáme, tak si v životě neporadíme. „Bohužel stále mnoho lidí nedokáže vůni vnímat, pokud předtím nedostane informaci, jak má působit. Éterické oleje mě od začátku baví i proto, že chytře obcházejí novou část lidského mozku. Přičichnete k nim, něco ucítíte, ale vůbec u toho nemusíte přemýšlet, stačí pozorovat, jakou reakci ve vás vůně vyvolá,“ vysvětluje Marie. „První rozlišení je voní – nevoní, známá – neznámá vůně, pak lze jít do větších detailů.“ Čichové centrum je v limbickém systému uloženo hned vedle centra dlouhodobé paměti a emocí, takže silný emoční vjem spojený s určitou vůní či pachem se v mozku uzamknou dohromady.

Měli bychom si také dát pozor na zjednodušující psychologizování. „Na základě sympatií či antipatií k určitým vůním nejde člověka zařadit do nějaké škatulky,“ upozorňuje Marie. Ve svém přístupu se snaží o rovnováhu informací a rozvíjení citlivosti vůči reakcím mysli a těla. Byť jsme společností vedeni k rozumovému vnímání světa a necháme se snadno oklamat reklamou, přírodní vůně to všechno dokáže elegantně obejít. Rozhodně to stojí za pokus. Dějí se pak divy.