Seznámit se, poznat rozmanitost kultury i skautingu v jiných zemích, vyzkoušet si rozličné aktivity, odvézt si inspiraci pro program vlastních akcí a spoustu zážitků, poznat nové přátele a novou evropskou zemi, procvičit jazyky. To jsou cíle Středoevropského jamboree (Central European Jamboree, CEJ), setkání skautek a skautů ve věku 14–17 let ze zemí střední Evropy i dalších evropských regionů. Celých deset dní (od 2. do 12. srpna) bude asi 1200 skautů a skautek z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny a Izraele tábořit v pražské Stromovce, v areálu Výstaviště.


Návrat na místo činu
Už od roku 1997 skauti ze zemí visegrádské čtyřky pořádají pravidelně společné setkání v jednom z těchto čtyř států. Navazují na tradici, která má kořeny právě v Praze, ve Stromovce. V Královské oboře se totiž v roce 1931 konal podobný sraz skautů a skautek z mnoha evropských zemí, tehdy pod názvem Tábory slovanských skautů, na němž oslavovali dvacet let československého skautingu. Tábořilo zde téměř 15 tisíc skautů a skautek a význam akce dokládá i návštěva prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Do Prahy se pak Středoevropské jamboree vrátilo v roce 1997 po dlouhé přestávce způsobené druhou světovou válkou a komunistickým režimem. Tehdy skauti tábořili na Džbánu.

Čeští skauti letos navazují na své předchůdce a 15. středoevropské jamboree pod názvem Iris pořádají přímo v hlavním městě. Iris je řecká bohyně duhy, a proto tématem setkání budou barvy, rozmanitost barev světa i lidí. CEJ připravuje tým dobrovolníků, kterým plánování a organizace tak velkého podniku umožňují získat mnoho zkušeností i do profesního života. Zároveň mají příležitost vyzkoušet si řadu schopností a dovedností, které získali ve skautu, a mnoho z nich posílit. Sestavují program, řeší logistiku, oslovují sponzory, komunikují s účastníky i médii nebo hlídají rozpočet.

Další stovky dospělých skautských dobrovolníků se starají o provoz a veškeré zázemí: jídlo, sanitární zařízení, osvětlení, elektřinu, bezpečnost, hladkou organizaci či asistenci při všech programech. Na účastníky jamboree čekají slavnostní ceremoniály, sportovní i tvořivé aktivity, velká společná hra ve Stromovce, večerní kultura, výlet na Karlštejn a k lomům Amerika v Českém krasu. Nedílnou součástí každého jamboree jsou dobré skutky v okolí a mezinárodní den, během něhož účastníci představují svou zemi druhým – i návštěvníkům-neskautům.

Dobrý skutek každý den
Pohyb 12 stovek mladých lidí po městě přinese zdejším obyvatelům určitá omezení, největší nápor bude 2. srpna, kdy se většina účastníků bude přepravovat na místo, a poté 12. srpna, kdy budou odjíždět. V sobotu 6. srpna a ve čtvrtek 11. srpna počítejte s větším pohybem skautů ve Stromovce, kde je čeká vlajkovaná a další hry – psy mějte raději na vodítku. V odpoledních hodinách 11. srpna proběhne také slavnostní skautský průvod v krojích a s vlajkami na Letnou. Správný skaut má denně vykonat aspoň jeden dobrý skutek. „Skauti jsou si vědomi jisté zátěže, kterou jamboree přináší městu. Chceme být prospěšní místu, které jamboree hostí a poskytuje mu podporu, a proto část akce věnujeme dobrovolnické pomoci v různých pražských lokalitách,“ říká Barbora Trojak, tisková mluvčí organizace Junák – český skaut. V době uzávěrky Hobuletu byla tato část programu ještě v přípravě, informovat vás o ní budeme na radničním webu a facebooku. Skauti by se chtěli věnovat veřejné zeleni, péči o prostranství v Praze 7 nebo programu pro ukrajinské děti.

Zváni jsou všichni
Na sobotu 6. srpna si skauti připraví program v areálu Výstaviště. Pokud máte doma malou skautku či skauta, kteří nesplňují věkový limit nebo nemohou být na celém CEJ, mohou se zúčastnit dopolední kooperativní hry. Účastnit se mohou děti od 11 let a všichni do 18 let potřebují dospělý doprovod. Registrace probíhá přes formulář na bit.ly/navsteva_CEJ (pouze v angličtině).

Od 14. hodiny pak skauti plánují pozvat do areálu i širokou veřejnost a představit země, ze kterých jednotlivé národní výpravy na CEJ dorazily. Aspoň na pár hodin tak bude možné zažít atmosféru velkého mezinárodního skautského setkání. Lístky za 100 Kč budou v prodeji přímo u vchodu do areálu, bez předchozí registrace. Příští Středoevropské jamboree se bude konat
v roce 2024 na Slovensku. Tak buďte připraveni! 


Slavnostní průvod Prahou během Táborů slovanských skautů, 1931


Jamboree

Jamboree je údajně složenina ze svahilského přátelského pozdravu jambo a slova corroboree pocházejícího z domorodých australských jazyků, které znamená „slavnostní setkání“. Slovo ale může pocházet také z hindštiny, svahilštiny nebo z jazyků původních obyvatel severní Ameriky. Název vymyslel lord Robert Baden-Powell, důstojník britské armády. V roce 1907 uspořádal první tábor pro chlapce z různých sociálních vrstev, čímž položil základy skautskému hnutí.

Stěžejním mottem je přátelství všech lidí bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. Na jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se odlehčenou a hravou formou vzdělávají ve věcech globálních problémů (ekologie, diskriminace, lidská práva) nebo si zkoušejí různé pokusy a zajímavosti. Zároveň prezentují svou zemi. Čeští skauti kromě tradičních jídel, řemesel a tanců předvádějí také podsadové stany. Ve stanu se dvěma postelemi, dřevěnou konstrukcí a plátěnou střechou spali poprvé právě čeští skauti – bylo to v roce 1913 na táboře u Pelíškova mostu na Sázavě. Tato česká specialita mezi skauty z jiných koutů světa dodnes budí zvědavost.

První světové skautské jamboree (anglicky World Scout Jamboree, WSJ) se konalo v roce 1920 v Londýně. WSJ se pořádá každé čtyři roky, v roce 2023 se skauti z celého světa vypraví do Jižní Koreje, v roce 2027 do polského Gdaňsku.


Pořadatel
Zastřešující organizací Středoevropského jamboree 2022 je spolek Junák – český skaut. Jedná se o největší výchovnou organizaci pro děti a mládež v Česku. Za posledních 15 let se počet skautek a skautů zvýšil o 75 procent na současných 73 315 členů, kteří se sdružují ve více než 2000 oddílech. Oddíly se dále seskupují do středisek a přístavů (středisek vodních skautů), kterých je po celé republice rozeseto téměř 500.

Zakladatelem českého skautingu byl pedagog Antonín Benjamin Svojsík. V roce 1911 navštívil skautský tábor v Anglii a ještě téhož roku sestavil pokusnou skautskou družinu z žáků žižkovské reálky, kde působil jako učitel. Svojsík také místo označení skaut preferoval název junák.

Mezi skautky a skauty patří řada významných osobností, které principy skautingu přenášejí do praktického života. Jmenujme například profesorku Helenu Illnerovou, bývalou předsedkyni Akademie věd, kosmického inženýra a popularizátora vědy Jana Lukačeviče nebo Šimona Pánka, ředitele humanitární organizace Člověk v tísni.
→ www.skaut.cz, www.cej2022.cz


Skauting na Sedmičce
V Praze 7 působí tři střediska:

● středisko Bílý Albatros Praha, které je také pořadatelem již tradičního zářijového open air festivalu Skautská alternativa v prostorách bývalé celnice u železniční trati na Vltavské

● středisko Vatra

● středisko Silmaril

Rádi byste své děti přihlásili do skautu? Začít lze už od pěti let v oddílech benjamínků. V řadě oddílů je však vhodné zapsat se na „čekací listinu“ dva či tři roky předem, zájem o skauting je obrovský.


Potřebujete novou krojovou košili, turbánek na šátek, píšťalku, ešus, pohorky, spacák…? Vybavení na skauting, pro pobyt v přírodě i volný čas můžete nakupovat ve skautském obchodě Junshop, který na rohu Veverkovy a Haškovy sídlí už třicet let. A za ty roky opravdu vědí, co se osvědčilo. Navíc veškerý zisk z prodeje se vrací největší české skautské organizaci Junák – český skaut.
→ www.junshop.cz