Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1772 ze dne 17. 7. 2018 vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019

Vyhlášené programy:

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy

Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých

Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených HMP

Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP

Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Kompletní znění vyhlášení:

Pravidla grantového řízení

Lhůta pro podání Žádosti:

od 24. 9. do 12. 10. 2018.