archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1772 ze dne 17. 7. 2018 vyhlášení Programů celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2019

Vyhlášené programy:

Program č. 1: Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy

Program č. 2: Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, které poskytují vzdělávání na území hlavního města Prahy s výjimkou škol vysokých

Program č. 3: Program na podporu rozvoje škol zřízených HMP

Program č. 4: Program na podporu rozvoje vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Program č. 5: Program prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených HMP

Program č. 6: Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy

 

Kompletní znění vyhlášení:

Pravidla grantového řízení

Lhůta pro podání Žádosti:

od 24. 9. do 12. 10. 2018.