S ohledem aktuální uzavření škol, které v rámci mimořádného opatření nařídila vláda ČR, budou také někteří pracovníci Úřadu MČ Praha 7 zajišťovat péči o své děti. Provoz úřadu bude zachován, je však třeba počítat s možnými omezeními na jednotlivých pracovištích. Prosíme občany, aby zvážili cestu na úřad a v rámci možností ji omezili na nutné případy. Děkujeme za pochopení při této mimořádné situaci.