archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Podle posledního sčítání lidu žije v ČR odhadem dvě stě tisíc zapomenutých seniorů. Jak je ale najít? Jak pomoci těm nejzranitelnějším, kteří žijí osamoceni za zabouchnutými dveřmi, jen zřídkakdy vyjdou ven a stěží se dají do řeči s kolemjdoucími? Iniciativu Nejdřív soused, která od minulého léta pomáhá seniorům na Sedmičce, nám přiblíží její koordinátorka Marie Dvořáková.Co bylo impulsem k založení iniciativy Nejdřív soused?
Impuls vzešel od Yariva Ronena, předsedy správní rady Nadačního fondu Agora 7, hlavního sponzora holešovického kulturního a vzdělávacího centra pro seniory Přístav 7. Agora 7 také finančně podporuje osaměle žijící seniory v nepříznivé sociální situaci. Když Yariv poznal Vojtěcha Sedláčka (podnikatel a zakladatel několika společností a projektů, které vytvářejí pracovní a podnikatelské příležitosti pro osoby se zdravotním omezením, pozn. red.), zadal mu zajímavý úkol: nalézt dosud bílá místa v pomáhání seniorům. Překvapivým zjištěním bylo, že poměrně dost seniorů strádá a příliš nekomunikuje s okolím. A na zapomenutého seniora může nejsnáze upozornit jeho soused.

Z jakého důvodu probíhá pilotní fáze projektu na Sedmičce?
Sedmička má jedno velké privilegium. Aktivní občany, kteří jsou vnímaví k osudům svých sousedů a spoluobčanů. Pozorný soused si může všimnout, že stará paní, která bydlí v patře pod ním, stěží vynese do patra nákup, přestává zvládat osobní hygienu nebo již delší dobu nevychází z bytu. Proto se snažíme oslovit sousedy, kteří nás na pozapomenutého seniora mohou upozornit. Když mi soused zprostředkuje s daným seniorem kontakt, zjistím, v jaké životní situaci se senior nachází, jakou pomoc a jak rychle potřebuje a zdali již využívá pečovatelské či jiné služby. Pokud je daný člověk už v síti nějaké pomáhající organizace, organizaci kontaktuji a prověřím, jestli o tíživé situaci klienta ví. Pokud senior v kontaktu s pomáhající organizací není, pomoc zprostředkuji. A když pracovník pomáhající organizace zjistí, že je neodkladná pomoc spojená s financemi, naše iniciativa na žádost pracovníka potřebné prostředky obratem poskytne. Úloha Nejdřív souseda je tedy dvojí – najít zapomenutého seniora a nabídnout mu pomocnou ruku i finance, pokud si to jeho životní situace žádá.

Jak se snažíte pozorné sousedy oslovit?
Jsme v kontaktu s předsedy místních sousedských spolků. Všichni jsou to mladí, aktivní lidé, kteří mají oči otevřené, zajímají se o to, co se děje v jejich okolí, a jsou připraveni pomoci, když je třeba. Díky svému aktivnímu přístupu a zájmu o druhé se často dostávají do kontaktu se svými sousedy v seniorském věku. Pomůžou jim s nákupem, s vyzvednutím léků, s doprovodem k lékaři apod. Se seniorem si povídají a přitom si třeba všimnou, že nikoho nemá, že každodenní péči o sebe těžko zvládá, že nemá dost peněz na jídlo apod. V takovém případě mě soused kontaktuje a pustíme se do práce.

Projekt byl spuštěn loni v létě. Komu jste již pomohli?
Od té doby jsme zprostředkovali pomoc osmi občanům. Jeden z nich byl v obzvláště závažné situaci. Díky kontaktu od pozorného souseda se na mě obrátila téměř devadesátiletá paní, která potřebovala zajistit odvoz na vyšetření do nemocnice a zpět. Odvoz jsem jí přes organizaci Hewer zajistila. O dva dny později mi paní volala znovu s tím, že je uvězněná v bytě, nemůže se hýbat a má velké bolesti a nedaří se jí dovolat se své obvodní lékařce. Kontaktovala jsem pracovnice Charity Praha-Holešovice a během chvíle na dané adrese i se záchrannou službou byly. Podařilo se jim dostat do bytu seniorky a odvezli ji do nemocnice. Pracovnice Charity jsou s paní nadále v kontaktu a po návratu z nemocnice jí budou zajišťovat donášku jídla i další potřebnou pomoc. Právě z tohoto důvodu projekt vznikl a má smysl. Pozorný soused si všiml osaměle žijící zranitelné seniorky, díky čemuž jsme jí mohli zajistit okamžitou pomoc v situaci ohrožující život i následné propojení s Charitou, která paní po návratu z nemocnice zajistí vše potřebné. Paní už tak nežije za zabouchnutými dveřmi. Dostává se jí pomoci a ona ví, na koho se může v tíživé situaci obrátit. Několika seniorům jsme poskytli také finanční pomoc. Uhradili jsme za ně kauci na nájemné bydlení, doplatky za energie nebo poskytli finance na nákup nejnutnějšího vybavení při stěhování do bytů v rámci podporovaného bydlení Prahy 7. Dohromady jsme pomohli šesti lidem téměř 70 tisíci korun.

Jakým způsobem získáváte potřebné finance?
Prvními sponzory projektu jsou jeho zakladatelé Vojtěch Sedláček a Yariv Ronen. Každý přispěl 200 tisíci korun. V nejbližší době začneme oslovovat další možné dárce. Chtěli jsme nejdřív ověřit, že naše iniciativa skutečně funguje.

S jakými organizacemi ještě spolupracujete?
Díky Nadačnímu fondu Agora 7 již několik let spolupracujeme s Úřadem městské části Praha 7, Pečovatelským centrem Prahy 7, Charitou Praha-Holešovice, Armádou spásy, Fokusem, který pomáhá lidem s duševním onemocněním, a dalšími. Ve všech těchto organizacích jsou zapálení lidé, s nimiž spolupráce běží mnoha směry. Pro projekt Nejdřív soused se tak všichni stali našimi přirozenými partnery. Jakmile se setkají se seniorem, který potřebuje urgentně finanční pomoc, a ze státních či jiných zdrojů je taková pomoc nedostupná, obrátí se na nás.

Podobný je také váš další projekt Nejdřív doma. Komu je určen?
Projekt Nejdřív doma pomáhá rodinám bezúročnými půjčkami – nejčastěji na uhrazení kauce u nájemního bydlení. Půjčka je okamžitá, bez sankcí, bez hrozby exekuce. Přestože je půjčka nevymahatelná, přes 60 procent rodin nám ji řádně splácí. Sociální pracovníci v Praze 7 o projektu Nejdřív doma už také vědí, a tak se nám díky naší spolupráci podařilo pomoci bezúročnými půjčkami šesti občanům z Prahy 7. U obou projektů funguje spolupráce s místními pomáhajícími organizacemi naprosto skvěle. Bez ní by oba zůstaly jen dobrým nápadem na papíře. 


www.nejdrivsoused.cz
tel.: 778 972 002
e-mail: info@nejdrivsoused.cz


Iniciativu Nejdřív soused podporuje Nadační fond Agora 7 za aktivní spolupráce s Městskou částí Praha 7, Pečovatelským centrem Praha 7, Charitou Praha-Holešovice a sousedskými spolky Prahy 7.