archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Nadcházejí významné datum 16. října je spojené s prvním transportem pražských občanů židovského původu do ghetta v Lodži. Na místě Památníku ticha se bude při této připomínce už tradičně bubnovat proti pasivnímu přihlížení k věcem, které se neměly stát a ke kterým nelze mlčet. Přijďte si zabubnovat opět spolu s Tam Tam Batucadou, Janou Koubkovou a s některými bubeníky z řad novinářů a publicistů proti tichu mlčící většiny. A také proti falešným legendám a umělým hrdinům. A i za všechny ty, kteří řekli „ne“ překrucování historie a našli odvahu, aby vykročili k hledání své vlastní identity. Bubnování pro Bubny se uskuteční ve středu 16. října 2019 v 17. hodin před nádražím Bubny.

Akce je určena každému, komu není lhostejné, že z Prahy zmizelo 50 000 občanů určených k likvidaci, že deportacemi pražských židů a odsunem pražských Němců město ztratilo svou tradiční identitu… a hlavně, že vypravování transportů se odehrávalo za mlčenlivého přihlížení většiny obyvatel.

Ve čtvrtek 10. října se také slavnostně otevře velká podzimní výstava Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu na Letné, která je věnována mediální výchově a pádu cenzury před třiceti lety, kdy skončila éra umělých hrdinů kultivovaných na zakázku totalitního režimu a otevřela se cesta k připomínání autentických velkých příběhů 20. století.

Více informací na bubny.org

Bubnování pro Bubny 2018