Jedna z nejstarších linek důvěry je bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Linka seniorů nabízí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provází je náročnými životními situacemi, poskytuje jim smysluplné kontakty na další služby a instituce. Provozuje ji obecně prospěšná společnost Elpida a dovoláte se na ni denně v čase 8-20 hodin na čísle 800 200 007. Každý den zavolá na Linku seniorů nejméně jedna seniorka nebo senior, kteří jsou oběťmi domácího násilí. 

Všichni pracovníci mají vzdělání v telefonické krizové intervenci, neustále se vzdělávají v oblasti seniorské problematiky a zvládání krize. Mimo to má většina pracovníků vysokoškolské vzdělání v oblasti sociálně-právní, psychologie a psychoterapie.

Nejčastější témata hovorů:

 • Samota, životní ztráty
 • Hledání cest k překonávání překážek
 • Omezená pohyblivost či soběstačnost
 • Vážná nemoc
 • Ztráta zaměstnání, finanční tíseň
 • Péče o seniora v rodině, demence
 • Domácí násilí, šikana, přehlížení
 • Sociálně-právní aspekty stárnutí

Co může volající očekávat?

 • Vlídné přijetí, respektující přístup
 • Prostor mluvit o všem, o čem potřebujete
 • Odborné vedení, podporu a pomoc v hledání řešení

Garance kvality

 • Linka seniorů byla jednou z prvních linek důvěry v Čechách, která získala v roce 2005 akreditaci od České asociace pracovníků linek důvěry.
 • Od roku 2007 je linka řádně registrována MPSV jako služba Telefonické krizové pomoci.

Počet hovorů týraných osob roste

Na Linku seniorů se v roce 2016 obrátilo v souvislosti s domácím násilím 292 seniorů, v roce 2017 to bylo 278, v roce 2019 evidovali pracovníci linky jen za prvních šest měsíců 207 hovorů. Počet seniorů, kteří se na Linku obrátí, je ale přitom už jen pomyslná špička ledovce. Zejména nedostatek informací, předsudky a silný pocit studu brání většině seniorů v tom, aby domácí násilí nahlásili.

Kontakt

Mgr. Kateřina Bohatá
vedoucí linky seniorů
e-mail: katerina.bohata@elpida.cz 

Adresa pro korespondenci
Elpida o.p.s.
Na Strži 40
140 00 Praha 4

Sídlo linky je z důvodu ochrany volajících i pracovníků plně anonymní

Využít lze také ke sdílení svých problémů či otázek emailový kontakt linkasenioru@elpida.cz