Informujeme občany, že v průběhu týdne od 26. 3. do 1. 4. dojde ke kácení devíti stromů na několika místech v Praze 7. Důvodem je jejich špatný zdravotní stav a snížená provozní bezpečnost. Zároveň probíhá kácení náletových dřevin na ostrově Štvanice realizované Ředitelstvím vodních cest ČR.

Kácení na území Prahy 7 probíhá v návaznosti na pasport dřevin ve správě městské části. Týká se výhradně nemocných či poškozených stromů se sníženou životností a zvýšeným rizikem pádu. Velký důraz je kladen na stromy u dětských hřišť. Během jara pak dojde k vysazení 20 nových stromů v různých lokalitách Prahy 7.

Kácení proběhne na následujících místech (příslušné stromy jsou označeny cedulkami):

Dětské hřiště U Sparty 1, parčík Vltavská 1, U Vody – vnitroblok 1, vedle dětského hřiště 2, dětské hřiště Sedmikráska v Jateční ul. 1, U Papírny 1, parčík Tusarova 1, vnitroblok U Průhonu – dětské hřiště 1

V průběhu roku 2018 (až do jara 2019) bude odborná firma na všech stromech svěřených do správy MČ Praha 7 provádět zdravotní a bezpečnostní řezy. Toto opatření bude realizováno dle zpracovaného Projektu péče o stromy.

Žádáme veřejnost o respektování bezpečnostních pokynů v dotčených místech.

 

Kácení na Štvanici

 V těchto dnech probíhá rovněž kácení stromů na ostrově Štvanice, které je součástí akce Modernizace rejd (kotvišť) plavební komory Štvanice. Realizátorem je Ředitelství vodních cest ČR, stromy se nacházejí na pozemcích Povodí Vltavy.

Jedná se o 22 náletových stromů rostoucích mezi kamenným dlážděním na břehu ostrova a několik podměrečných dřevin nevyžadujících opatření správních orgánů. Jde především o topoly, pajasany a několik akátů. Kácené stromy jsou dle posudků ve špatném zdravotním stavu (dutiny ve kmenech, hniloba, pozůstatky dřevokazných hub) a hrozí u nich vylomení větví. Zhotovitel bude na území ostrova Štvanice realizovat náhradní výsadbu.