archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Informujeme občany, že v pondělí 27. března 2023 bude pokácen pajasan žláznatý na dětském hřišti na Ortenově náměstí. Strom je bohužel v kritickém zdravotním stavu. 

Ke kácení přistupujeme na základě znaleckého posudku č. 236/22 ze dne 27. 11. 2022, ve kterém je doporučeno brzké skácení dřeviny: „Celkový zdravotní stav stromu je kritický. Předmětná dřevina se nachází ve fázi pokročilého odumírání.“

Dřevina se nachází na dětském hřišti Ortenovo náměstí s vysokou frekvencí pohybu osob, zvláště dětí.

Pajasan žláznatý na dětském hřišti na Ortenově náměstí, červen 2022