archivní článek, informace již nemusí být aktuální

První dny nového školního roku mohou být pro děti náročné. Po prázdninách mají mnoho zážitků, ale návyky bezpečného pohybu při cestě do školy a ze školy mohly zapomenout. Jejich pohyb na přechodech pro chodce nebo po chodnících může být neopatrný, chaotický a nebezpečný. Ve čtvrtek 1. září 2022 půjdou do školy poprvé i prvňáčci, kteří se silničním provozem a s bezpečným chováním na komunikacích nemají mnohdy žádné zkušenosti. Tyto dny proto budou náročnější i pro jejich rodiče, kteří je do školy doprovázejí. A také pro řidiče, kteří se zvýšeným rizikem musí počítat. Technická správa komunikací (TSK) zajistila řadu stavebních úprav přechodů v blízkosti škol a současně se zaměřila i na obnovu přechodů a dalšího vodorovného dopravního značení. Tyto důležité úpravy proběhly hned na 372 místech v Praze, na Sedmičce bylo upraveno 68 přechodů.

Na obnově spolupracovala TSK i se zástupci městských částí, kteří tyto úpravy sami navrhovali a dobře znají i další lokality, které jsou od školy sice vzdálenější, ale děti se zde také často pohybují. Cílem je zajištění maximální bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

„V souvislosti se začátkem školního roku prosím řidiče o zvýšenou obezřetnost v okolí škol. Než se děti vrátí do ‚školního režimu‘, je jejich pozornost velmi snížená. V prvních školních dnech strážníci Městské policie proto zvýší dohled nad přechody pro chodce u školských zařízení. Strážníky budou děti vídat u přechodů po celý školní rok. Doporučuji případné cesty autem plánovat pomocí navigace. Věřím, že tak bude možné lépe zvládnout nervozitu a zvýšený provoz, který toto období běžně provází,“ řekl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy. 

„Už zítra školačky a školáci znovu usednou do lavic. Abychom zajistili jejich bezpečný návrat do školy, hned na 372 místech v Praze jsme se zaměřili na opravu přechodů i vodorovného značení. Praha se vrátí do svého běžného mimoletního režimu a my jsme se s TSK v mezičase zaměřili na to, aby na to bylo město připravené a děti měly co nejbezpečnější cesty do školy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady TSK.

Již řadu let v rámci stavebních akcí BESIP upravuje TSK celé křižovatky nebo části ulic před školami, kde vznikají nové bezpečné a bezbariérové přechody, které se přisvětlují. Také se zde staví nové zpomalovací prahy a probíhají další úpravy, které mají za cíl ochránit ty nejzranitelnější.

„V první polovině roku až do začátku nového školního roku jsme zrealizovali několik desítek stavebních úprav, které zlepšují bezpečnost chodců. Z nich je celá řada ukončených stavebních akcí přímo v okolí škol nebo v blízkém okolí. Aktivně tyto stavby řešíme nejen s pracovní skupinou BESIP Magistrátu hlavního města Prahy, ale také se zástupci Policie ČR, Ministerstva dopravy ČR nebo se sdružením Pěšky městem, které nám aktivně pomáhá navrhnout místa vhodná k zásadnější stavební úpravě, “ uzavřel Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

K přechodům pro chodce v blízkosti škol se také vrátí strážníci Městské policie, aby dohlíželi na bezpečnou cestu školáků. Zejména v prvních zářijových dnech bude dohled opět navýšen na maximum.