archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 vychází vstříc požadavku hl. m. Prahy a v souladu s nařízením Vlády ČR dává prostory svých školských zařízení k dispozici pro zajištění péče o děti rodičů, jejichž setrvání v zaměstnání je klíčové pro zajištění chodu města, a další nutné případy. Jedná se o příslušníky Integrovaného záchranného systému, pracovníky ve zdravotnictví, řidiče MHD a další potřebné. Školky se nyní nenacházejí v běžném režimu, ale mohou být dle potřeby využity pro výše uvedené účely. 

Prostory ve vytipovaných školských budovách budou využívány v rozsahu nutném pro zajištění péče o děti ve věku 3 – 10 let, aby se na jednom místě nescházely kolektivy větší než 15 dětí.