archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Akademie výtvarných umění v Praze oslaví letos na podzim 220 let od svého založení. U příležitosti oslav jubilea vyhlásila společně s Prahou 7 soutěž na vytvoření dočasného uměleckého díla z hlavní budovy AVU či jejího blízkého okolí.

Akademie výtvarných umění v Praze oslaví letos na podzim 220 let od svého založení.

Jako první umělecká škola v Čechách byla 10. září 1799 ustanovena na podnět Společnosti vlasteneckých přátel umění místodržitelským výnosem, podepsaným se souhlasem císaře Františka I. prezidentem českého gubernia hrabětem Prokopem Lažanským. Sídlila původně ve vymezených prostorách pražského Klementina „akademická kreslířská škola“.

K oslavám 220 let AVU se váže vydání Průvodce Prahou 7 po 220 místech, kde se vliv AVU a jejích studentů a absolventů výrazně či jen symbolicky projevil. Na Průvodce Prahou 7 naváže koncept 220 událostí, které opět souvisí s existencí AVU jako nejstarší umělecké vysoké školy u nás. Plánované události budou probíhat v hlavní budově Akademie, v Moderní galerii ve Stromovce, na vybraných místech městské části Praha 7 i v nehmotném světě sociálních sítí. Oslavy 220 let AVU budou probíhat po dobu tří měsíců od 1. října do 17. prosince 2019.

Důležitou akcí ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 7 je vyhlášení soutěže na vytvoření dočasného uměleckého díla koncipovaného pro hlavní budovu AVU či její blízké okolí. Podrobnosti jsou přiloženy k této tiskové zprávě.

Radní pro kulturu Hana Třeštíková uvedla: „Již tři roky u nás funguje projekt Art District 7, jehož hlavní myšlenkou je podpora rozvoje přirozeně bohatého kulturního prostředí v naší městské části. AVU je jedním z jeho základních kamenů, jelikož za dlouhá léta své existence vychovalo nepřebernou řadu skvělých výtvarných umělců a aktivně se podílí na kulturním životě naší čtvrti,“ uvádí zároveň místostarostka Prahy 7 a dodává: „snažíme se pomáhat mladým umělcům, kteří stojí na samém počátku své tvůrčí dráhy, například poskytováním startovacích ateliérů či výstavních prostor. Proto velmi vítám, že soutěž na výtvarné pojetí budovy AVU je určena pro její studenty a nedávné absolventy.“ 

Rektor Akademie Tomáš Vaněk k tomu doplňuje: „Oslavy k 220. výročí založení Akademie výtvarných umění se snažíme uchopit netradičním způsobem. Kromě výstav, koncertů, plesu, procházek, publikací, performancí a dalších aktivit chceme co nejvíce zapojit své studenty, absolventy a pedagogy a poukázat na vše, co AVU ovlivnila, čím byla ovlivněna a co vše s ní souvisí,“ vysvětlil rektor AVU Tomáš Vaněk. „Soutěž na výtvarné pojednání hlavní budovy či jejího blízkého okolí je jednou z iniciativ, kterou pořádáme s městskou částí Praha 7 s cílem zviditelnit jak samotné centrum oslav, tak v rámci plánovaných akcí celou městskou část,“ dodal na závěr.

Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů je 30. 4. 2019. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskuteční 15. 5. 2019.

Soutěž o vytvoření dočasného uměleckého díla z hlavní budovy AVU či jejího blízkého okolí

Podrobnosti k oslavám se již brzy dozvíte na www.avu220.cz. V případě dotazů se neváhejte obrátit na Blanku Čermákovou (PR oddělení AVU, blanka.cermakova@avu.cz, 739 517 758).