archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Sochařské a malířské ateliéry v ulici Jana Zajíce si letos připomínají své 120. výročí. Památkově chráněný objekt z roku 1903, který dlouhodobě slouží Akademii výtvarných umění v Praze, se v loňském roce dočkal dárku v podobě rozsáhlé rekonstrukce. 

„Praha 7 intenzivně podporuje kulturu a uměleckou tvorbu na svém území, máme proto velkou radost, že se podařilo společnými silami opravit památkově chráněnou budovu ateliérů, které patří městské části a využívá je AVU,“ uvedla místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová.

Dvorní objekt v ulici Jana Zajíce 1110/27a po desítky let poskytuje Praha 7 k užívání Akademii výtvarných umění v Praze. Objekt byl postaven v roce 1903, AVU v něm realizuje výuku malířské a sochařské přípravky a ateliéry zároveň slouží k tvorbě diplomantů včetně pořádání výstav diplomantských prací.

V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní renovaci ateliérů, proběhla zde opatření
k odstranění vlhkosti, obnova veškerých inženýrských rozvodů, vytápění a hygienického zázemí, realizována byla také výměna ateliérového zasklení, konstrukce ateliérových oken a prosklených stěn. Úprav se zároveň dočkaly vnitřní povrchy, fasády a střešní krytiny. V celém objektu došlo k výměně nebo repasi dveří a oken a nahrazeno bylo také zastaralé nevyhovující vybavení.

Citlivou rekonstrukci objektu se zachováním původních prvků realizovala AVU na základě smlouvy uzavřené s MČ Praha 7 o zřízení práva stavby. Celkové náklady činily více než 48 milionů Kč, z toho 41 milionů Kč pokryla dotace MŠMT, 7 milionů Kč uhradila AVU z vlastních zdrojů.

Rekonstrukce památkově chráněného objektu byla provedena za odborného dohledu Národního památkového ústavu, odboru památkové péče MHMP a odboru rozvoje MČ Praha 7.