archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 vyhlásila urbanisticko-krajinářskou soutěž o návrh parku u Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Cílem revitalizace prostoru je především znovunavázání vztahu s řekou, umocnění komunitního potenciálu místa a dále propojení celého holešovického nábřeží se Stromovkou.

Urbanisticko-krajinářskou soutěž o budoucí podobu nového parku u Vltavy vyhlásila MČ Praha 7 v souladu s pravidly České komory architektů. Soutěžní návrhy se odevzdávají v termínu do pondělí 14. prosince 2020, 10:00 hodin. Veškeré potřebné informace najdete na webu soutěže

Pozemek o rozloze 2,9 ha se nachází v bezprostřední blízkosti řeky, nedaleko ulic Varhulíkové a U Vody v Praze-Holešovicích. Po revitalizaci by se mohl stát příjemným místem pro volnočasové aktivity občanů metropole. „Rádi bychom posílili jedinečný charakter parku se zachovalou stopou průmyslového provozu a využili potenciál jednoho z mála veřejných míst v městské struktuře s rozlehlou zelenou plochou, které umožňuje volný pohyb kolem vody,“ říká místostarostka MČ Praha 7 Lenka Burgerová. „Nepřejeme si přesně definovaný nábřežní park. Chtěli bychom funkční veřejný prostor, který bude schopen dynamicky reagovat na proměňující se způsob užívání místa ze strany obyvatel města,“ doplňuje architektka Burgerová.

S ohledem na aktivní zónu záplavového území nemohou v lokalitě vzniknout žádné stavby trvalého charakteru ani rozsáhlejší objekty. Citlivými krajinářskými úpravami ale může dojít k realizaci kvalitního komunitního prostoru pro obyvatele všech věkových skupin a zájmů, včetně blízké dětské skupiny a mateřské i základní školy. Zároveň by se mělo podařit park integrovat do organismu města a propojit ho s celým holešovickým nábřežím vedoucím až do Stromovky. Vznik kvalitní zelené spojky v doposud rozervané městské struktuře mezi dolními Holešovicemi a obtížně dostupnou Stromovkou ocení také cyklisté, jelikož na řešeném území se nyní realizuje komunikace pro cyklodopravu. V lokalitě se nacházejí nefunkční staré prvky industriálního období Holešovic, čímž park získává jedinečný charakter. Úkolem soutěžících bude potenciál těchto prvků, mezi něž patří např. i kolejová vlečka, prověřit. Stejně tak se soutěžící budou muset vypořádat se současnými požadavky adaptace měst na klimatickou změnu. Celkové stavební náklady na úpravu řešeného území by neměly přesáhnout 25 mil. Kč.

Účastníci soutěže mohou své návrhy revitalizace parku zasílat na úřad městské části Praha 7 do konce letošního listopadu, poté je posoudí odborná porota složená ze zástupců zadavatele i nezávislých odborníků: PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D., místostarostka MČ Praha 7 pro územní rozvoj a agendu MA21 v oblasti participace občanů; Mgr. Jiří Hejnic, zastupitel MČ Praha 7; Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7 pro oblast veřejného prostoru a životního prostředí, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. Tomáš Jiránek a Ing. et Mgr. Eva Jeníková. K posuzování budou přizváni rovněž další externí znalci. Podle vítězného návrhu by měl autor v budoucnu dopracovat všechny stupně projektové dokumentace tak, aby mohla být revitalizace parku realizována.