Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Jeho cílem je upozornit na rizikové chování a motivovat k jeho předcházení. Soutěžní filmový snímek vytváří jednotlivec nebo skupina maximálně 5 tvůrců. Konečný termín pro odevzdávání soutěžních snímků je 30. březen 2020. 

Přihlásit lze obrazový snímek s námětem rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, rasizmus, homofobie, záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy, domácí násilí atd. Délka soutěžního snímku by měla být maximálně 10 minut.

Harmonogram:

  • Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 30. března 2020.
  • Obvodní kola proběhnou v dubnu 2020.
  • Krajská kola proběhnou v červnu 2020.
  • První ročník celorepublikového kola proběhne v září 2020.
  • V květnu 2020 bude současně probíhat internetové hlasování o Cenu diváka na antifetfest.cz.

Podrobná pravidla a více informací na webu 2020.antifetfest.cz a facebooku Antifetfest – amatérská filmová soutěž.

Kontaktní osoba pro MČ Praha 7:
Jaroslav Fiala 
koordinátor protidrogové prevence a prevence kriminality
fialaj@praha7.cz


Antifetfest

Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 MČ Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.