Pražská tržnice připravila stručnou anketu, ve které se dotazuje návštěvníků na názory, potřeby a přání ohledně užívání veřejného prostoru v Pražské tržnici. Online anketa představuje rozšíření a doplněk k sociologickému šetření, které v tuto chvíli probíhá v areálu. Výsledky ankety pak poslouží jako jeden z podkladů pro tvorbu zadání mezinárodní architektonicko-krajinářské soutěže, ta má být vypsána do konce června tohoto roku. Zodpovědět anketní otázky zabere zhruba 3-5 minut a vyplnit anketu lze na www.prazska-trznice.cz/anketa do neděle 6. června 2021.

Hlavním cílem architektonické soutěže bude sjednotit, zkvalitnit a zpříjemnit prostředí areálu pro návštěvníky a také jej lépe propojit s okolní zástavbou. Architekti budou v soutěži navrhovat mimo jiné umístění stromů a zeleně, podobu nových vchodů, volných prostranství, odpočinkových ploch, ulic a chodníků, vodních a dalších prvků, které vyhledávanou tržnici zútulní a zpříjemní pobyt v jejím areálu pro všechny příchozí.


Více o budoucí proměně tržnice zde.