archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 v květnu tohoto roku spustila pilotní projekt s cílem zapojit veřejnost do plánování, jak budou využity nebytové prostory v majetku městské části. Občané Prahy 7 se prostřednictvím ankety mohli vyjádřit k tomu, jaký druh provozovny by uvítali v uvolněném nebytovém prostoru na adrese Dukelských hrdinů 902/40. O svůj názor na to, jaký podnik zde chtějí v příštích letech navštěvovat, se s radnicí městské části podělilo 318 respondentů.

Výstupy z ankety

V rámci ankety občané přidělovali maximálně tři pozitivní a tři negativní hlasy v rámci 22 kategorií provozoven. Z hlasování vyplynulo, že by v daném místě veřejnost nejvíce uvítala potřeby pro domácnost. Na druhé pozici se umístily opravny, jako jsou instalatérství, krejčovství, zámečnictví apod., třetí nejvyšší bodový příděl pak získaly kurzy, dílny a workshopy. Nejvíce mínusových bodů pak obdržela kategorie finance, která zahrnuje banky a pojišťovny, a dále pivnice, výčepy, vinárny a bary.

Soutěž na pronájem

Městská část uspořádala soutěž na nového nájemce dotčeného nebytového prostoru, přičemž členové majetkové komise, kteří v září hodnotili podané nabídky, měli výsledky ankety k dispozici a mohli k nim při rozhodování přihlížet. Na základě doporučení Majetkové komise se novým nájemcem nebytového prostoru stane společnost AZ Retail s.r.o., která zde bude mít kamennou prodejnu svého internetového obchodu s použitým a rozbaleným zbožím Od Karla.

Přínos ankety

Pilotní realizaci ankety na využití volného nebytového prostoru lze hodnotit jako úspěšnou, a to jak z pohledu zájmu veřejnosti, tak i na základě získaných informací, které jsou využitelné také do budoucna. Ačkoli nebude vždy možné plně vyhovět preferencím občanů, neboť záleží na tom, jaké nabídky se do soutěže o volné nebytové prostory přihlásí, mohou být výstupy z anket pro rozhodování komise užitečným vodítkem. A to jak z hlediska toho, co by občané v dané lokalitě uvítali, tak zároveň i s přihlédnutím k tomu, jaký typ provozu si zde nepřejí. V tomto konkrétním případě se vybraný nájemce svým zaměřením nejvíce přiblížil preferencím veřejnosti, neboť obchod krom jiného prodává také potřeby pro domácnost.