archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Vnitroblok je jedním z mála venkovních míst, která patří vám, vašemu domu, případně bloku, a ne široké veřejnosti. Právě vy proto můžete využít toho, co nabízí, odmítnout jeho aktuální podobu a ovlivnit jeho budoucí proměnu. Důležité je uvědomit si, jaké příležitosti i limity vnitroblok nabízí, a chtít jeho stav ovlivnit. Městská část Praha 7 vám s vaší vizí ráda pomůže.

Snahou našeho úřadu je sumarizovat vaše názory na současný stav vnitrobloků a možnosti jejich proměn, připravili jsme pro vás krátký dotazník. Samozřejmě si uvědomujeme, že ne vždy pozemky vnitrobloku patří lidem, kteří bydlí v domech okolo. Primárním cílem ankety je zjistit představy občanů Sedmičky o ideální podobě vnitrobloku.

Vyplnit anketu online lze ZDE.

Pokud bydlíte v bloku domů obklopujících vnitroblok a není vám jedno, jak bude nebo nebude s tímto prostorem nakládáno, budeme rádi, když dotazník vyplníte. Vaše názory poslouží jako podklad k vytvoření pravidel, podle kterých bude městská část postupovat při posuzování stavebních záměrů ve vnitroblocích v rámci územních řízení či při aktivní snaze o revitalizaci těch vnitrobloků, kde o to bude ze strany jejich majitelů zájem. Dotazník je možné vyplnit také v papírové podobě v dubnovém časopise Hobulet.

Za váš názor předem děkujeme.