archivní článek, informace již nemusí být aktuální

V Tusarově 26 nově sídlí nezisková organizace Art Movement. Provozuje zde nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které mohou být ve svém vývoji ohroženy negativními jevy,  a nabízí také službu sociální rehabilitace pro dospělé starší 27 let, kteří trpí chronickým duševním onemocněním nebo procházejí psychickou krizí. Pravidelný program – pohybově-taneční dílny, výtvarné dílny, lekce jógy apod. – začíná od 1. listopadu 2022 a je zdarma.    

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ | od pondělí do pátku, 12–15 hodin

Služba je poskytována v bezpečném prostoru s nabídkou různých volnočasových aktivit, které jsou spojeny s tvůrčím uměleckým zážitkem. Služba je určena dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let z hl. města Prahy, primárně z MČ Praha 7 a sousedících čtvrtí, které mohou být ve svém vývoji ohroženy negativními sociálně-patologickými jevy, vyskytujícími se v jejich rodinném či širším okolí. Cílem je umožnit uživatelům aktivní využití trávení volného času, nabídnout možnost získat schopnost o sobě rozhodovat a nalézt cesty pro řešení nepříznivé sociální situace.

Klienti mohou využít skupinových volnočasových aktivit nebo individuálního poradenství.

Detailní program skupinových aktivit – fotografický, divadelní, výtvarný, animační workshop, jóga – najdete na webu nebo na letáku níže.

 

 

 


SOCIÁLNÍ REHABILITACE | od pondělí do pátku, 10–12 hodin

Služba je určena dospělým z hl. města Prahy, primárně z MČ Praha 7 a sousedících čtvrtí, s chronickým duševním onemocněním nebo procházejícím psychickou krizí, kteří zažívají stav subjektivní duševní nepohody a na něž mají aktivity sociální rehabilitace preventivní účinek. Posláním je podpora osob s duševním onemocněním, aby žili spokojeným a soběstačným způsobem života bez sociálního vyloučení, a to skrze kombinaci profesionální podpory a kulturních aktivit. 

Klienti mohou ve skupinových aktivitách smysluplně využít volný čas či sdílet vlastní zkušenosti, prostřednictvím individuální práce si mohou osvojit pracovní návyky či komunikační dovednosti apod. 

Detailní program skupinových aktivit – pohybově-taneční či výtvarný workshop, jóga – najdete na webu nebo na letáku níže.