archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Na radnici naší městské části se 13. února 2023 v podvečer sešlo téměř třicet mladých aktivních učitelů. Proběhlo zde již II. učitelské setkání, které organizuje spolek Otevřeno ve spolupráci s MAP III Praha 7.

Otevřeno, z. s., v roce 2015 založili studenti pedagogické fakulty v Brně, usilující o to, aby vzdělávání učitelů vypadalo jinak. Dnes se jedná o celostátní studentskou organizaci propojující učitele, která pořádá vzdělávací akce, prosazuje změny na fakultách, jedná s premiéry a ministry, pomáhá pedagogům růst a spolupracuje na šíření dobré praxe a systémových změn.

Jednou z akcí Otevřeno byly tzv. Učitelské večery, jejichž realizaci zbrzdil covid.

Ve spolupráci s MAP III Praha 7, jehož úkolem je mimo jiné propojování učitelů napříč školami (nejen) v Praze 7, se podařilo na tuto tradici navázat a dohodnout pravidelná učitelská setkání, která probíhají v prostorách radnice jedenkrát měsíčně. Každého setkání se účastní tři až čtyři řečníci, kteří sdílejí nápady na aktivity do výuky tak, aby si je účastníci mohli ihned vyzkoušet ve svých hodinách.

Posledního večera se mimo jiné zúčastnili dva finalisté soutěže Global Teacher Prize Czech Republic, který každoročně oceňuje nejlepší učitele České republiky, z toho jeden z nich – loňský finalista Daniel Pražák – je zároveň učitelem jedné z našich škol a také člen pracovních skupin MAP.

učitel Daniel Pražák

Podle zpětných vazeb odcházeli všichni účastníci nadmíru spokojeni a my se spolu s nimi těšíme na další setkání v březnu.