archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Muzeum města Prahy od října pokračuje v oblíbených přednáškových cyklech. Ve školním roce 2022/23 můžete v rámci Akademie volného času vybírat z cyklů Praha v obležení, Prahou za hudbou a Zajímavé pražské výrobny a továrny. 

Praha v obležení

Přednášky navazují na úspěšný cyklus Opevnění a obrany Prahy a dále rozvíjejí toto téma. Cyklus představí Prahu v obležení cizími vojsky i v situacích domácích převratů.

12. 10. Mocenský fenomén Praha: úvodní přednáška – přednáší Vojtěch Bažant, CMS AV

9. 11.   Románské opevnění Pražského hradu a obléhání Konrádem Znojemským (1142) – přednáší Jan Frolík, ARÚ AV

30. 11. Obrana Prahy ve 13. století – Václav I. obléhá Staré Město (1249) – přednáší Martin Musílek, CMS AV

14. 12. Král Jan před branami Prahy (1310) – přednáší Lenka Bobková, ÚČD FF UK

11. 1.   Jiří z Poděbrad obsazuje Prahu (1448) – přednáší Martin Šandera, HÚ UHK

15. 2.    Druhá pražská defenestrace a pokus o převrat (1483) – přednáší Kateřina Jíšová, AHMP

15. 3.   Francouzský požár na pozadí Devítileté války (1689) – přednáší Jana Pažoutová, SOkA Litoměřice

12. 4.    Chuchelská bitva, příkopové bitvy a další pražské nepokoje ve druhé polovině 19. století – přednáší David Smrček, FF UK Praha

17. 5.    Nejen Svatodušní bouře (1848) – přednáší Tomáš Dvořák, MMP


Prahou za hudbou

Přednáškový cyklus přiblíží posluchačům místa spojená se známými i méně známými osobnostmi, jejichž jména se zapsala do bohaté hudební historie Prahy.

6. 10.   Hudba v pražské katedrále: tisíciletá paměť místa – přednáší Tomáš Slavický, NM Praha

3. 11. Hudba na kolejích pražské univerzity ve 14. a 15. století – přednáší Jan Ciglbauer, FF UK Praha

24. 11.  W. A. Mozart a Praha: známá i nově objevená fakta – přednáší Milada Jonášová, ÚDU AV Praha

8. 12.   Bedřich Smetana Prahou oslněný a Praze odevzdaný – přednáší Sandra Bergmannová, NM Praha

12. 1.   Praha Antonína Dvořáka – přednáší Veronika Vejvodová, NM Praha

9. 2.      Vinohradská divadla a arény – přednáší Hanuš Jordan, NM Praha

9. 3.     Československý jazz na vlnách Radiojournalu – přednáší Ondřej Jurásek, ČRo Praha

13. 4.   Pražské hudební kluby – přednáší Radek Diestler, Popmuseum Praha

11. 5.   Pražský hudební underground – přednáší Martin Machovec


Zajímavé pražské výrobny a továrny

Nejen sbírkový fond MMP nám umožní připomenout si zajímavé výrobny, výrobní družstva, továrničky a továrny na území dnešní Prahy.

20. 10. Pražské mlékárny – přednáší Bohuslav Rejzl, MMP

10. 11. Výroba pražské šunky – původně továrna A. Chmela na Vinohradech – přednáší Magdaléna Šustová, MMP

15. 12. Rustonka a další továrny na pomezí Libně a Karlína – přednáší Michal Švarc, Spolek Libeňský svět

5. 1.     Řemeslo a výroba na Královské cestě – přednáší Barbora Půtová, FFUK Praha, Ústav etnologie

26. 1.   Továrna KOH-I-NOOR ve Vršovicích a Jindřich Waldes, podnikatel, sběratel, mecenáš – přednáší Martin Sovák a Hana Králová, SOA Praha

16. 2.    Bratři Fričové a jejich továrna na měřící přístroje na Vinohradech – přednáší Bohuslav Rejzl, MMP

16. 3.    Pražská továrna na porcelán – přednáší Milan Hlaveš, MMP

20. 4.    Grandhotel Šroubek Praha – přednáší Renáta Kalašová, MMP

18. 5.    Pražské elektrárenství konce 19. a první pol. 20. stol. – přednáší Jiří Chmelenský, NPÚ Praha


Přednášky začínají v 16.30 v malém přednáškovém sále v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1. Cena celého cyklu činí 500 Kč, vstup na jednotlivou přednášku 80 Kč. Cyklus Zajímavé pražské výrobny a továrny je vyprodán a vstupné lze zakoupit pouze na jednotlivé přednášky.

Více informací vám podá paní Vachková, vachkova@muzeumprahy.cz; tel. 221 012 914, 721 330 470.