Akademie celoživotního vzdělávání zahájí 14. března nový cyklus přednášek. Stanislav Václavovic se v přednáškách bude věnovat historii Prahy 7, následující cyklus bude věnován W. Shakespearovi od Ing. Emila Machálka, Csc. Přednášky probíhají vždy ve čtvrtek od 10 do 11.30 hodin v zasedací místnosti č. 225 na radnici a jsou pro všechny občany z Prahy 7 zdarma. Počet míst omezen. Registrace u M. Sanitrákové na emailu: sanitrakovam@praha7.cz či na tel.: 770 102 098.

Vybrané kapitoly z dějin Prahy 7

Přednášející: Bc. Stanislav Václavovic

14. března      Praha 7 – zrod moderní čtvrti (dějiny Prahy 7 v období cca 1850-1918) 

21. března      Výstaviště – celonárodní fenomén (okolnosti vzniku Výstaviště, Jubilejní zemská výstava 1891)

28. března      Praha 7 jako centrum národního života (další velké akce na Výstavišti, Národopisná výstava českoslovanská 1895, Výstava architektury a inženýrství 1898, Jubilejní výstava pražské živnostenské komory)    

4. dubna       Život v Praze 7 před rokem 1939 (podnikání, průmysl, spolkový život, sport na Letenské pláni apod.)

 

W. Shakespeare s námi žije dodnes

Přednášející: Ing. Emil Machálek, CSc.

11. dubna       Alžbětinské divadlo v kontextu doby

18. dubna       Život a osudy anglických králů v díle W. Shakespeara

25. dubna       W. Shakespeare jako mistr řeči: od hospod po salóny aristokratů

2. května      Vnitřní svět W. Shakespeara: Sonety z trošku jiné strany

Květnové přednášky jsou v přípravě.