Již tradičně nabízí farnost sv. Antonína těm obyvatelům Prahy 7, kteří by se chtěli v době adventní uprostřed předvánočního shonu na chvíli pozastavit a spočinout na okamžik v krásném prostředí chrámů naší městské části, několik zajímavých akcí. Především jsou to Roráty – mariánské mše v době adventní.

Český významný muzikolog a hudebník Dobroslav Orel píše: “Roráty patří jako čistý a vroucí výraz mariánské úcty našich předků po stránce hudební k nejkrásnějším výtvorům duchovní písně vůbec“. Přijďte si roráty nejenom poslechnout, ale také zazpívat. Koncertní provedení Rorátů se koná v úterý 3. 12. od 19.30 v kostele sv. Klimenta, v Kostelní ulici. Hraje soubor Ritornello.

Zajímavou akcí podobného druhu jsou i Adventní půlhodinky. Jejich obsahem jsou varhanní improvizace, doplněné duchovním slovem P. Pavla Semely. Doba adventní je dobou očekávání a přípravy na vánoce a adventní témata nabízejí mnoho inspirace, jež se jistě odrazí v krásných improvizacích. Přijďte do kostela sv. Antonína v neděli 1. 12. v 17.00, na varhany bude improvizovat Jakub Janšta. Jste srdečně zváni i na 2. Adventní půlhodinku, při níž bude improvizovat v neděli 15. 12. od 17.00 Miroslav Pšenička.

Krásné jesličky v kostele sv. Antonína jsou každoročně během vánoc hojně navštěvovány. Při této příležitosti můžete na Boží Hod vánoční 25. 12. od 17.00 vyslechnout koncert smíšeného sboru Čeští madrigalisté, pod vedením Veroniky Hádkové, za doprovodu instrumentálního souboru. Na koncertě zazní skladby V. A. Michny, V. K. H. Rovenského a dalších skladatelů.

Všichni zájemci o krásnou hudbu jsou srdečně zváni na všechny tyto akce, vstupné je dobrovolné.

Koncerty jsou realizovány za finanční podpory MČ Praha 7.