archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 postupně otevírá adaptační skupiny pro děti, které utíkají před válkou z Ukrajiny. Skupiny jsou určené dětem ve dvou věkových kategoriích: 3-6 let a 7-15 let, které mají přihlášený pobyt v Praze 7.

Přihlašování do skupin je možné prostřednictvím e-mailu: skolyUKR@praha7.cz

V případě zájmu o přihlášení dítěte do mailu uveďte:

·         jméno a datum narození dítěte

·         jméno zákonného zástupce

·         telefonický kontakt, e-mail

·         adresu přihlášeného pobytu

·         kontaktní osobu mluvící česky (pokud je k dispozici)

 

Děti budou postupně zařazovány do adaptačních skupin. Ozveme se vám. Prosíme o trpělivost, skupiny vznikají postupně, jak se nám je daří zprovozňovat.

Děkujeme. 

 

UA

Прага 7 поступово відкриває адаптаційні групи для дітей, які тікають від війни з України. Групи призначені для дітей двох вікових категорій: 3-6 років і 7-15 років, які мають зареєстроване перебування в Празі 7.

Запис  до груп можливий за допомогою електронної пошти: skolyUKR@praha7.cz

Якщо ви зацікавлені в реєстрації дитини на електронну пошту, вкажіть:

· Ім’я та дата народження дитини
· Ім’я законного представника
· Контактний телефон, e-mail
· Адреса зареєстрованого перебування
· Чеська контактна особа (за наявності)

Дітей поступово зараховуватимуть до адаптаційних груп. Ми вам зателефонуємо. Наберіться терпіння, групи формуються поступово, у міру того, як ми встигаємо їх запустити.

 

RU

Прага 7 постепенно открывает адаптационные группы для детей, спасающихся от войны из Украины. Группы предназначены для детей двух возрастных категорий: 3-6 лет и 7-15 лет, имеющих регистрацию пребывания в Праге 7.

Оформление  в группы возможно по : skolyUKR@praha7.cz

Если вы заинтересованы в регистрации ребенка, в электронном письме укажите:

· ФИО и дата рождения ребенка
· Имя законного представителя
· Контактный телефон, электронная почта
· Адрес регистрации пребывания
· Чешскоязычное контактное лицо (при наличии)

Детей постепенно распределят по группам адаптации. Мы позвоним вам. Пожалуйста, наберитесь терпения, группы формируются постепенно, по мере того, как мы успеваем запустить их в работу.