V září 2023 zahájil Nadační fond Agora 7 inspirativní spolupráci se ZŠ TGM na Ortenově náměstí. Cílem této aktivity je rozvíjet dobrovolnictví mezi dětmi. Do projektu jsou zapojeni žáci 1. i 2. stupně základní školy, kteří mají zájem pomáhat a získávat nové zkušenosti.

Desetiletý Jáchym sedí před třídou prvňáčků a čte. Trochu se mu třese hlas, ale děti poslouchají a vnímají příběh a přitom obdivují staršího spolužáka. Když Jáchymův úkol, předčítání mladším spolužákům, skončí, vidí, že navzdory vší trémě to zvládl a měl úspěch. Příště už se bude jen těšit.

Čtrnáctiletá Laura pravidelně navštěvuje seniory v sociálně odlehčovacím centru. Poprvé se zde setkává s křehkými lidmi v seniorském věku. Ti mluví trochu jiným jazykem a občas reagují jinak, než je Laura zvyklá. Je třeba naučit se být tolerantní. A také získat podporu a vysvětlení od dospělých. Potom už ví, že někdy musí mluvit dost nahlas a nepospíchat. A také pozoruje, jak se na ni místní pokaždé těší.

Jáchym a Laura jsou žáci, kteří se zapojili do dobrovolnického programu ZŠ TGM Ortenovo náměstí.

Dětem se díky programu otevírá příležitost zapojit se do nejrůznějších aktivit, které přispívají ke zkvalitňování prostředí a života lidí žijících v jejich okolí. Aktivity probíhají kontinuálně a pravidelně od začátku školního roku 2023/24. Do spolupráce je zapojeno vedení Městské části Praha 7, Pečovatelské centrum Prahy 7, Dobrovolnické centrum Agora 7, Národní galerie a mnoho dalších místních aktérů.

Mladší děti pravidelně připravují ovocné balíčky pro seniory, uklízejí okolí školy, předčítají mladším spolužákům, navštěvují seniory v Tusarově ulici. Žáci 2. stupně každý týden hodinu pomáhají v Národní galerii, docházejí za seniory do Pečovatelského centra v Kamenické, předčítají mladším spolužákům apod. Setkávají se také s dospělými dobrovolníky z Dobrovolnického centra Agory 7.

Porozumění životním hodnotám
Součástí projektu jsou doprovodné programy a workshopy pro děti, při kterých děti mohou zhodnotit své nové zkušenosti a získané dovednosti, přemýšlet a pojmenovávat, co jim konkrétní zkušenost přinesla. Důležitým aspektem je také rozvoj empatie u dětí, porozumění životním hodnotám a nalezení vlastní motivace pro aktivity nad rámec výuky. A nejde jen o to naučit se pomoc nabízet, ale také ji sám přijímat. Dobrovolnictví se tak může stát samozřejmou součástí jejich života.

Dětští dobrovolníci zároveň získávají zkušenosti z nových prostředí nebo z míst, která dosud znají jen jako hosté. Například v Národní galerii Praha se stávají členy realizačního týmu doprovodných aktivit, učí se zodpovědnosti a přitom poznávají chod této instituce zevnitř. Od února 2024 je plánováno zahájení spolupráce s Národním technickým muzeem. Mezi žáky jsou tyto nabídky velmi žádané, těší je poznávat renomované instituce a být jejich součástí. „Dobrovolničit děti začaly minulý rok a od té doby ušly obrovský kus cesty,“ říká Mgr. Zuzana Kysilková, zástupkyně ředitele ZŠ T. G. Masaryka Praha 7, a doplňuje: „Organizačně mají dobrovolnictví u nás ve škole na starosti dvě koordinátorky, které komunikují s Agorou 7, domovy seniorů apod. Naši učitelé i paní vychovatelky se do tohoto programu s dětmi zapojují opravdu s velkou chutí. Snažíme se o to, aby děti zažily dobrý pocit, radost z toho, že udělaly dobrý skutek.“

Výzvy v rovině komunikace
Veškeré aktivity by nebylo možné uskutečnit bez aktivní podpory zaměstnanců organizací, do kterých děti docházejí pomáhat. Důležité je poděkování všem dospělým, kteří se nebojí spolupráce s dětskými dobrovolníky a snaží se hledat cesty, jak aktivní pomoc žáků uplatnit. Dobrovolnictví ve škole je pro děti jedna z prvních zkušeností s altruismem a může být významným impulzem pro jejich osobní rozvoj a osamostatnění. Účast v dobrovolnických činnostech dětem umožňuje projevit a využít jejich dovednosti a schopnosti. Úspěšné dokončení dobrovolnických úkolů posiluje jejich sebevědomí a motivaci, vytváří pozitivní postoj k vlastním schopnostem. Velkou výzvou je pro děti také potřeba komunikovat s novými dospělými kolegy jako s partnery, oslovovat návštěvníky akcí, komunikovat s novými lidmi, nabízet jim pomoc, informace. Učí se překonávat obavy a zjišťují, že to má smysl. „Pro tento školní rok je naším cílem pilotně ověřit funkčnost nastaveného modelu a spolupráce se školou,“ říká koordinátorka a propagátorka dobrovolnictví Monika Plzáková a dodává: „Vytvoříme také metodickou příručku, která může sloužit i jako základní inspirační materiál pro školy a další zapojené subjekty (nejen) v Praze 7.“

Téma dobrovolnictví plánuje městská část rozvíjet i na dalších školách. Některé již v současné době spolupráci s různými organizacemi provozují a tato aktivita je mezi žáky velice oblíbená.


Více informací získáte od Moniky Plzákové, monika@agora7.cz. Projekt je realizován s podporou Nadace ČEZ, Hlavního města Prahy a MČ Praha 7.