archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Dva parky ve správě sedmé městské části se začátkem léta dočkají obnovy povrchů, renovace vybavení a dalších úprav, které zpříjemní pobyt všem návštěvníkům. Práce začnou na začátku června v parku v ul. Tusarova, kde budou v několika etapách probíhat do poloviny srpna. Kolem poloviny července se pak uskuteční úpravy parku u kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí.

V parku v ulici Tusarova proběhne renovace zpevněných ploch, především pak obnova mlatových povrchů a cest. Doplněny zde budou nové herní prvky včetně tří trampolín a chybět nebudou ani nové odpadkové koše. Rekonstrukcí projdou také plocha na pétanque a pergola. Během realizace prací dojde k ošetření stromů v centrální části parku.  Radiálním mulčováním a půdní injektáží bude zajištěno provzdušnění jejich kořenového prostoru a zlepšení vitality a růstových podmínek do dalších let.

Úpravy v parku Tusarova budou probíhat v několika etapách zhruba do poloviny srpna. Park bude uzavřený na dobu nezbytně nutnou vždy jen v té části, kde se bude aktuálně pracovat.

V parku u kostela sv. Antonína budou v průběhu července zrekonstruovány cesty, které se dočkají obnovy svrchní vrstvy mlatových povrchů a doplnění žulové dlažby v okrajových svažitých částech. Zároveň dojde k renovaci laviček a úpravám jejich uspořádání.

Práce zde proběhnou v jedné etapě, v rámci které bude parčík kratší dobu uzavřen.

Děkujeme za pochopení a trpělivost během realizace prací. Věříme, že se vám v našich upravených parcích bude líbit.