archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Ve čtvrtek 30. května 2019 se na Výstavišti Praha Holešovice uskuteční již 13. ročník celopražské zábavně-preventivní akce Bezpečné prázdniny. Projekt zaměřený na nástrahy a nebezpečí, jimž mohou být děti vystaveny během prázdninového období, pořádá MČ Praha 7 za finanční podpory hl. m. Prahy. Letos se Bezpečných prázdnin zúčastní na 1.800 dětí z 9 pražských městských částí.

„Letní prázdniny jsou pro děti časem dobrodružství, her a zábavy. Zároveň je to však také období, kdy se jejich režim zásadně mění. Nechodí do školy a mají více volného času, který mnohdy tráví bez dohledu rodičů. Smyslem akce Bezpečné prázdniny je připravit děti na rizika, která jim v tomto období hrozí,“ uvedl radní Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Bezpečné prázdniny se uskuteční v areálu Výstaviště Praha Holešovice od 9.00 do 13.00 hodin. Akce je tematicky zaměřena na žáky 1. – 5. tříd základních škol.

Děti se v rámci bohatého programu seznámí z řadou užitečných informací z oblasti bezpečnosti, silničního provozu či nebezpečí při sportu a dalších prázdninových aktivitách. Poukázáno bude i na rizika, která jim hrozí, když zůstanou samotné doma. Zároveň se dozvědí, jak poskytnout první pomoc nebo jak zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Nahlédnou také do problematiky drog, šikany a obtěžování. V soutěžích pak dostanou příležitost si své nově nabyté poznatky otestovat. Připravena je řada cen a dárků. Každý z účastníků zároveň obdrží informační brožurku Bezpečné prázdniny, kterou MČ Praha 7 vydává jako praktického rádce a pomocníka při krizových situacích.

V průběhu akce vystoupí na pódiu animátoři s hrami a soutěžemi.

Na Bezpečných prázdninách budou mít svá stanoviště: Policie ČR, Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Armáda ČR, Imperativ, Linka bezpečí, PROGRESSIVE, Centrum primární prevence Drop In, YMCA Praha, Zdraví-život, ZOO Praha, Český červený kříž, Česká koalice proti tabáku a další.