archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Městská část Praha 7 ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové vysadila v pátek 19. října na Ortenově náměstí pamětní lípu. Strom je věnován 100. výročí vzniku samostatného Československa a nedožitým 85. narozeninám Olgy Havlové. 

„Bývá zvykem na velká výročí sázet stromy, které nám připomínají výjimečné události a výjimečné osobnosti. Olga Havlová byla nejen výjimečnou ženou, která se vždy zastávala slabých a potřebných, ale byla také manželkou posledního československého prezidenta. Proto jsme se rozhodli spojit dvě výročí a naše lípa bude připomínat vznik samostatného Československa i jeho poslední první dámu,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Pamětní lípa byla vysazena v pátek 19. října v 11:30 hodin v parčíku vedle školy T. G. Masaryka na Ortenově náměstí.

Akce se zúčastnil senátor Václav Hampl, starosta Prahy 7 Jan Čižinský, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja, bývalý tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel a další hosté. K slavnostnímu vysazení pamětního stromu zazpíval Kühnův dětský sbor.       

 

Fotografie ze slavnostního vysazení pamětního stromu: