archivní článek, informace již nemusí být aktuální

Praha 7 završila měsíc očkování seniorů nad 80 let. Na 1260 zájemců z této prioritní věkové kategorie bylo od poloviny ledna do poloviny února naočkováno oběma dávkami vakcíny proti nemoci COVID-19. Očkování na Sedmičce probíhalo v ordinacích praktických lékařů, v sále budovy úřadu Prahy 7, na radničním dvoře formou drive-in i prostřednictvím návštěvy mobilního týmu v domácnosti hůře pohyblivých seniorů.

„Chtěl bych nesmírně ocenit praktické lékaře, pracovníky naší polikliniky, mobilní lékařské týmy z nemocnic, zaměstnance našeho úřadu, brigádníky a v neposlední řadě také samotné seniory a jejich rodiny. Ukázali jsme, že i přes chaos, který provází počínání vlády, stále umíme držet při sobě. S našimi praktiky jsme v praxi prověřili nejrychlejší, nejbezpečnější a nejpohodlnější způsob vakcinace seniorů. Jen je potřeba, aby vláda praktickým lékařům zajistila vakcíny a nechala je očkovat,“ uvedl starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

V Praze 7 se do pilotního očkování seniorů zapojilo 12 praktických lékařů. V jejich ordinacích dostalo obě dávky vakcíny 1.100 seniorů starších 80 let. Další senioři byli naočkováni nemocničními mobilními týmy v zasedacím sále radnice. Očkovací týmy na Sedmičce vyzkoušely také vakcinaci hůře pohyblivých seniorů formou drive-in i v domácnostech.

„Klíčové bylo včasné oslovení našich seniorů a jejich sousedů. To se nám povedlo pomocí plakátů na domech a letáků ve schránkách již na začátku ledna. Velmi rychle se nám pak začali senioři ozývat na naši infolinku, své pacienty zároveň obvolávali také praktičtí lékaři. Takto jsme získali konkrétní čísla, kolik budeme potřebovat vakcín. Ty jsme následně zajistili přes naše zdravotnické zařízení Polikliniku Prahy 7 a zorganizovali jsme jejich distribuci praktikům. Své zkušenosti se nyní snažíme šířit dál, aby prověřený model mohli využít i v jiných obcích a městských částech,“ řekl radní Prahy 7 pro sociální a zdravotní politiku Jakob Hurrle.

Systém očkování seniorů v Praze 7 ve spolupráci s praktickými lékaři již zpracovalo jako příklad dobré praxe Centrum pro modelování biologických a společenských procesů.

Radnice Prahy 7 aktuálně pracuje na přípravě metody očkování obyvatel, kterou bude dále konzultovat s hygieniky.

„Jsme přesvědčeni, že pokud bychom měli dostatek vakcín, byli bychom schopni s využitím systému volebních místností, praktických lékařů a brigádníků v řádu dní naočkovat všechny obyvatele naší městské části,“ doplnil starosta Jan Čižinský.