Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-017-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 970/102 v domě č.p. 970, Na Ovčinách 4Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-017-2024

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 970/102 v domě č.p. 970, Na Ovčinách 4, v k.ú. Holešovice, o velikosti 28,32 m², v 1. NP, s doporučeným účelem užívání jako prodejna na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 11.328,-Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 4.800,-Kč/m²/rok).

Podmínky soutěže: dle Pravidel MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže, schválených usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18- R ze dne 27.11.2018, dostupných na:
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/nebytove-prostory/pronajmy/ .

Podmínky pro prodlužování nájemní smlouvy: dle Pravidel MČ Praha 7 pro prodlužování nájemních smluv na nebytové prostory, schválených usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0699/21-R ze dne 02.11.2021, ve znění usnesení č. 0269/23 ze dne 02.05.2023, dostupných na
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/nebytove-prostory/prodlouzeni-nbp/ (v sekci formuláře).

Prohlídka: zajištěna správní firmou 7U s.r.o., p. Neubauer, tel.: 725 726 862

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 11.000,- Kč na účet č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 542417