Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-014-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 616/1,4 v domě č.p. 616, Dukelských hrdinů 54Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-014-2024

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 616/1,4 v domě č.p. 616, Dukelských hrdinů 54, v k.ú. Holešovice, o velikosti 25,58 m², v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako sklad na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 2.558,-Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200,- Kč/m²/rok).

Podmínky soutěže: dle Pravidel MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže, schválených usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18- R ze dne 27.11.2018, dostupných na:
https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/nebytove-prostory/pronajmy/ .

Prohlídka: zajištěna správní firmou 7U s.r.o., p. Neubauer, tel.: 725 726 862

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 542414