Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-002-2024 - pronájem nebytové jednotky č. 798/101 v domě č.p. 798, Plynární 39Oznámení o zveřejnění záměru soutěže č. OMA-N-002-2024

Předmět soutěže: pronájem nebytové jednotky č. 798/101 v domě č.p. 798, Plynární 39, v k.ú. Holešovice, o velikosti 29,60 m² , v 1. PP, s doporučeným účelem užívání jako sklad, na dobu určitou 7 let, za minimální nájemné 2.960,- Kč/měsíc/předmět nájmu (tj. 1.200,- Kč/m²/rok).

Podmínky soutěže: dle Pravidel MČ Praha 7 pro uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory v rámci veřejné soutěže, schválených usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0845/18 – R ze dne 27.11.2018, dostupných na: https://www.praha7.cz/potrebuji-zaridit/nebytove-prostory/pronajmy/.

Prohlídka: zajištěna správní firmou 7U s.r.o., p. Blecha, tel.: 725 026 065

Kauce: uchazeči musí složit kauci ve výši 3.000,- Kč na účet č. 6015-2000870339/0800, variabilní symbol 542402