Vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péčeVyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péče

Rada MČ Praha 7 vyhlásila usnesením č. 0275/20-R dotační řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péče.

Dotační program je koncipován jako otevřený dotační program na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2020.

 

Žádosti se podávají vždy od 20. do 30. dne měsíce následujícího po skončení pololetí – tedy vždy 20. – 30. července za I. pololetí a 20. – 30. ledna následujícího roku za II. pololetí roku předcházejícího.

Žádosti a dotace se podávají pouze v elektronické podobě prostřednicvtvím elektronického dotačního portálu MČ Praha 7 – Grantys.

 

Podrobné informace k dotačnímu řízení MČ Praha 7 v programu Podpora paliativní péče zde.