Ve dnech 25.–27. února se ruší všechny poradny v Informačním centru Milady Horákové 2. V případě neodkladných záležitostí, kontaktujte Michaelu Šormovou na tel.: 777 482 466. Děkujeme za pochopení. 

Od března budou všechny poradny (poradna pro seniory, poradna pro pečující a poradna ergoterapie) probíhat v obvyklých časech na adrese bývalého Informačního centra P7,  Dělnická 44.