Ve středu 14. září proběhlo v ZŠ Srossmayerovo náměstí veřejné fórum, na kterém občané společně s vedením Prahy 7 hledali možnosti, jak zlepšit život na Sedmičce. Do zvolení 10 největších problémů se nyní může prostřednictvím ankety zapojit široká veřejnost.


Ověřovací anketa bude probíhat do 14. října na adrese: https://vote.d21.me/vote/NydpE2ooZ

Občané, kteří nemají přístup k internetu, se mohou hlasování zúčastnit na Informačních centrech Prahy 7 (Milady Horákové 2, Dělnická 44) nebo na Úřadě MČ Praha 7 (ve 2. patře, v kanceláři č. 277).

Každý hlasující má k dispozici 6 plusových a 3 mínusové hlasy. Plusové hlasy lze dát problémům, které by Praha 7 měla urgentně řešit, mínusové naopak těm, které podle hlasujících problematické nejsou.

Ověřené problémy bude MČ Praha 7 řešit prioritně a nejpozději do jednoho roku předloží občanům výsledek.

Problémy vytipované na veřejném fóru (nejsou řazeny podle důležitosti):

 • snížit znečištění ovzduší z automobilové dopravy
 • revitalizovat prostor mezi Vltavou, ulicí U Vody, Českými přístavy
 • přestavba tramvajových zastávek Výstaviště, Čechův most
 • nedostatečné rozšiřování pěších zón
 • tematické procházky a přednášky pro seniory
 • postavit workoutové hřiště
 • zpřehlednit webové stránky a jejich archiv
 • veřejně přístupné místo, kde bude internet s asistencí a možností se objednat
 • větší podpora pečujících osob v domácnosti
 • chybí pobytové zařízení sociálních služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem
 • možnost regulace nadměrného hluku
 • graffiti
 • prostupnost a rozvoj nádraží Bubny + dočasné propojení – lávka
 • stanovení koncepce oživení a ozelenění Holešovické tržnice
 • nedostatek nebytových prostor pro podporu kultury
 • efektivnější využití Výstaviště + Holešovické tržnice pro kulturu
 • vysoký počet vozidel v zeleni
 • chybí komunitní centrum pro mládež

 

Zápis ze setkání společně se stanovenými problémy

Úvodní prezentace (problémy a jejich řešení z minulého roku)