V souvislosti s nedávnými bouřkami a přívalovými dešti na území České republiky nabízí městská část Praha 7 svým obyvatelům bezplatné zapůjčení vysoušečů vzduchu. Této nabídky lze využít i v případě, že vyplavená nemovitost (dům, chata aj.) se nachází mimo oblast Prahy 7. V případě zájmu se obraťte na kontakty oddělení krizového řízení: Zdeněk Vohnický, VohnickyZ@Praha7.cz tel.: 603 466 351.