Výlety pro seniory se pro rok 2020 připravují. 

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor kultury a sportu
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Philippová Kristýna, Bc., DiS.

referentka
dveře č. 7.01
tel. +420220144014
gsm. +420603574459
PhilippovaK@praha7.cz