Pečovatelské centrum vedle kulturních a aktivizačních programů organizovaných pro své klienty pobývající na lůžkách odlehčovacího centra v Kamenické a jejich rodiny, jako jsou například multigenerační setkání se školkami a společné výtvarné dílny, hudební a divadelní vystoupení, pravidelné cvičení, besedy, pořádá i programy pro veřejnost.


V současné době se zaměřuje především na čtvrteční besedy s herci a hudební produkce. Tyto programy pro veřejnost se konají jak na adrese domu s pečovatelskou službou v Tusarově ulici, tak v prostorách domu U Studánky.

Mezi oblíbené programy patří i cestovatelské projekce. V Pečovatelském centru probíhají i pravidelné programy –  v pondělí probíhá cvičení „Aby záda a kyčle nebolely“ od  10.30 do 11.30., v úterý mezi 9.00 a 10.00 „Cvičení na žíněnkách“ a  následuje hodinové „Cvičení na židlích“ v 10.00. V úterý mohou senioři v Tusarově ulici trénovat paměť pod vedením  Ing. Evy Outratové. Prostory centra využívá i Bridžový klub, který se schází každý týden ve středu mezi 14 a 18 hodinou.

Na příští rok se připravuje rozšíření služeb o nízkorozpočtové jednodenní výlety po vlastech českých.

Podrobný program naleznete na stránkách Pečovatelského centra