Pečovatelské centrum Praha 7 v období zvýšeného epidemiologického rizika nepořádá doprovodné programy určené veřejnosti. S návratem doprovodných programů pro seniory počítáme při zlepšení epidemiologické situace; aktuální informace a program naleznete na www.pecovatelskecentrum.cz/sluzby/programy-pro-seniory.

Pečovatelské centrum vedle kulturních a aktivizačních programů organizovaných pro své klienty pobývající na lůžkách odlehčovacího centra v Kamenické a jejich rodiny, jako jsou například multigenerační setkání se školkami a společné výtvarné dílny, hudební a divadelní vystoupení, pravidelné cvičení, besedy, pořádá i programy pro veřejnost.


V současné době se zaměřuje především na besedy s herci a hudební produkce. Tyto programy pro veřejnost se konají jak na adrese domu s pečovatelskou službou v Tusarově ulici, tak v prostorách domu U Studánky.


Pravidelné aktivity v Tusarově
Pondělí 10.30 zdravotní cvičení, 15.00 setkání s farářkou
Úterý 9.00 zdravotní cvičení pro zdatnější, 10.00 zdravotní cvičení na židlích, 14.00 trénink paměti

Pravidelné aktivity U Studánky
Pondělí 9.30 zdravotní cvičení, 14.30 trénink paměti


Podrobný program naleznete na stránkách Pečovatelského centra