Vážení občané, účastníci řízení, v termínu od čtvrtka 3. 12. 2020 do pondělí 14. 12. 2020 včetně, dojde k výraznému omezení provozu Stavebního úřadu nad rámec běžných stávajících vládních opatření. Důvodem je nezbytná záruční údržba podlah v kancelářích Stavebního úřadu. 

Provoz Stavebního úřadu bude nastaven následujícím způsobem:

·         Ve výše uvedeném termínu bude v úředních hodinách v pondělí od. 8:00 do 13:00 hod. a ve středu od 12:00 do 17:00 hod. v kancelářích Odboru právního (3. patro) přítomna pouze referentka sekretariátu stavebního úřadu a vedoucí odboru Stavebního úřadu nebo její zástupce za účelem nezbytných konzultací a zajištění nahlížení účastníků řízení do spisů v souladu se správním řádem.

·         Vedoucí všech oddělení a též referentky, které mají služební mobilní telefon, budou k dispozici na číslech uvedených na webových stránkách MČ Praha 7, a pokud to technické podmínky umožní též na svých e-mailových kontaktech.

·         Referentky stavebního úřadu budou pracovat v maximální možné míře z domova a zpracovávat Vaše podání i během doby, kdy nemohou být ve svých kancelářích tak, jak to již činí ve směnném provozu během vládních opatření.

 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.