Dne 24.2.2016 se zástupci Úřadu Městské části Praha 7 účastnili výjezdního zasedání, které se uskutečnilo v prostorách radnice města Litoměřice. Na programu byl vzdělávací seminář s názvem Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21, který byl pořádán ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, za které přednášela paní Ing. arch. Marie Petrová.


Po úvodní přednášce měli zástupci možnost nahlédnout do nově zrekonstruovaného, energeticky úsporného gotického hradu, po kterém následovali přednášky na téma Zapojování občanů ve Zdravém městě Litoměřice (přednášející Mgr. Rita Vlčková, koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21), Strategické řízení (přednášející Mgr. Antonín Tym Ph.D., manažer Geotermálního projektu) a Energetický management (přednášející Ing. Jaroslav Klusák Ph.D., energetický manažer).

„Školení v Litoměřicích jsme uspořádali s cílem seznámení politiků a úředníků MČ Praha 7 s tím, jak prospěšný může pro obec být kvalitní výkon místní Agendy 21. Jsem rád, že jsme tento cíl splnili podle očekávání, a těším se na pokroky Prahy 7 v oblasti udržitelného rozvoje a participace,“ uvedl František Vosecký, radní pro sport, místní Agendu 21 a podporu podnikání.

Obrázek bez popisku  Obrázek bez popisku