Dostali jste výpověď z nájmu a nevíte, jestli je oprávněná nebo vás trápí jiný problém spojený s otázkou bydlení – a nevíte si rady? Městský úřad Praha 7 nabízí pravidelné bezplatné konzultace s právníkem, které organizuje Kontaktní místo pro bydlení. Poradna pro otázky bydlení je určena občanům Sedmičky, kteří se nacházejí v obtížné situaci a neví si rady na trhu s bydlením.

Můžete zde mimojiné podat žádost o obecní byt, pracovníci vám pomohou se zorientovat v možnostech na trhu s bydlením, v systému státní sociální podpory či se pokusí najít vhodné řešení vaší situace.

Kdy: čtvrtek 25. června 2020 14-17 hod. v místnosti 2.10 (U Průhonu 1338/38)

Bližší informace o Poradně pro otázky bydlení najdete zde.

Kontaktní osoba:
Smiešková Dorota
koordinátorka Kontaktního místa pro bydlení
smieskovad@praha7.cz či tel.: 778 110 027


Poradna i kontaktní místo probíhají v rámci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 7“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0007235 financovaného z prostředků EU, Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020.