Strategie 2030

Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém zasedání v pondělí 24. 1. 2022 schválilo novou Strategii 2030. Inovativně pojatý dokument, do jehož naplňování a aktualizací bude zapojena široká veřejnost, dává nahlédnout do blízké budoucnosti Sedmičky a představuje jednotlivé oblasti důležité pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.     Strategie 2030 přibližuje hlavní oblasti, na které se bude Sedmička v následujících … Pokračování textu Strategie 2030