Letenský kolotoč je jedním z nejstarších podlahových kolotočů na světě. V Letenských sadech byl postaven v roce 1894 a k zábavě Pražanů sloužil 120 let. Naposledy se v pavilonu mohli zájemci svézt v roce 2004, kdy jej převzalo Národní technické muzeum a kvůli kritickému stavu kolotoč uzavřelo. V roce 2017 byla zahájena dlouho očekávaná oprava této unikátní a oblíbené památky. Následovaly opravy interiéru kolotoče, na které vypsalo NTM ve spolupráci s MČ Praha 7 veřejnou sbírku. Díky vybraným finančním prostředkům se v roce 2018 podařilo zrestaurovat všech jednadvacet koní a tři rytíře z interiéru kolotoče. Aktuálně probíhá rekonstrukce pavilonu a technologické části. Děkujeme všem, kteří přispěli!


Letenský kolotoč získalo v roce 2004 do své správy Národní technické muzeum a od této chvíle usiluje o jeho záchranu. Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky, což se nakonec povedlo. Rekonstrukci stavební části Letenského kolotoče zahájila firma GEMA ART GROUP a.s. Proběhla oprava vlastního novorenesančního pavilonu a jeho technologického zařízení. Poškozené a opotřebené jsou podlahy, vnitřní dřevěné povrchy i vnější plášť stavby a všechny jeho dekorativní prvky. V minulosti také došlo k vychýlení točny oproti rovině nástupiště. Provedena bude statická oprava střechy, stěn a ochozu i vlastní točny. V souvislosti s opravou vlastní stavby bude obnoven, rozšířen a osvětlen chodníček po obvodu kolotoče. Směrem od Kostelní ulice, naproti budově NTM, bude vybudováno nové osvětlené přístupové schodiště s kamenným žulovým obkladem. Oprava stavby kolotoče a technologického zařízení je realizována z podpory Ministerstva kultury ČR v hodnotě 6,6 milionu Kč, včetně DPH.

Oprava interiéru kolotoče probíhá v tomto roce. Náklady jsou odhadovány na cca 3,5 milionu Kč. Jedná se především o restaurování koní a rytířů na sloupu točny kolotoče. Na opravu interiéru kolotoče vznikla za podpory MČ Prahy 7 veřejná sbírka, ve které je nyní shromážděno celkem 1,7 milionu Kč. Na transparentním účtu sbírky je více než 700 000 Kč. Nadační fond Avast přispěl do sbírky 600 000 Kč a Magistrát hl. města Prahy 400 000 Kč.

Památka, s níž si mnoho Pražanů spojuje své dětství, patří neodmyslitelně ke koloritu pražské Letné a hlavního města vůbec. Věříme, že díky široké podpoře veřejnosti se podaří v příštím roce kolotoč roztočit.