Letenský kolotoč je jedním z nejstarších podlahových kolotočů na světě. V Letenských sadech byl postaven v roce 1894 a k zábavě Pražanů sloužil 120 let. Naposledy se v pavilonu mohli zájemci svézt v roce 2004, kdy jej převzalo Národní technické muzeum a kvůli kritickému stavu kolotoč uzavřelo. Koncem roku 2014 zahájilo Národní technické muzeum ve spolupráci s Prahou 7 cestu za záchranou této unikátní a oblíbené památky. Zrealizovány již byly opravy interiéru kolotoče, na které vypsaly NTM a MČ Praha 7 veřejnou sbírku. Díky vybraným finančním prostředkům se v roce 2018 podařilo zrestaurovat všech jednadvacet koní a tři rytíře z interiéru kolotoče. Aktuálně probíhá rekonstrukce pavilonu a technologické části. Na opravu interiéru kolotoče bylo shromážděno celkem 1,7 milionu Kč. Na transparentní účet sbírky veřejnost přispěla částkou více než 700 000 Kč. Nadační fond Avast dal do sbírky 600 000 Kč a Magistrát hl. města Prahy 400 000 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli!


Aktuálně probíhá oprava vlastního novorenesančního pavilonu a jeho technologického zařízení. Poškozené a opotřebené jsou podlahy, vnitřní dřevěné povrchy i vnější plášť stavby a všechny jeho dekorativní prvky. V minulosti také došlo k vychýlení točny oproti rovině nástupiště. Provedena bude statická oprava střechy, stěn a ochozu i vlastní točny. V souvislosti s opravou vlastní stavby bude obnoven, rozšířen a osvětlen chodníček po obvodu kolotoče. Směrem od Kostelní ulice, naproti budově NTM, bude vybudováno nové osvětlené přístupové schodiště s kamenným žulovým obkladem. 

V současné době prochází rekonstrukcí Památka, s níž si mnoho Pražanů spojuje své dětství, patří neodmyslitelně ke koloritu pražské Letné a hlavního města vůbec. Věříme, že díky široké podpoře veřejnosti se podaří  kolotoč v roce 2022 opět roztočit.