Primárním cílem projektu MAP IV (Místní akční plány rozvoje vzdělávání IV – správní obvod Praha 7, reg. č.: CZ.02.02.XX/0023_017/0008373) v území Prahy 7 je pokračování a další rozvoj aktivit započatých v rámci MAP I, II a III. Cílem realizace MAP IV je i nadále zlepšovat kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách na území MČ P7 prostřednictvím podpory spolupráce škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání. Primárním smyslem projektu je další zefektivnění komunikace, prohloubení společného a již osvědčeného vzájemného informování, pokračování ve vzdělávacích aktivitách a plánování setkávání nejen odborných pracovních skupin, ale i širší veřejnosti, pedagogů a rodičů za účelem hledání efektivního řešení místně specifických či aktuálních problémů a potřeb.

Na stránkách projektu MAP map.praha7.cz naleznete, kromě informací o dění v projektu, i povinně zveřejňované dokumenty, např. Statut Řídícího výboru MAP IV a jeho Jednací řád, Organizační strukturu, Komunikační plán, zápisy z pracovních skupin apod.

Na těchto webových stránkách je umístěn i archiv obsahující informace o předcházejících projektech MAP II a III. Výstupy projektu MAP I jsou umístěny zde.