MHMP zavedl zdarma službu pro občany – fyzické osoby na svoz tříděného odpadu nádob umístěných přímo v domech na sklo, papír a plast. Pouze zanáška nádob je zpoplatněna dle ceníku svozové společnosti Pražské služby a. s. 


Zanášku si platí nebo zajišťuje SVJ na svoje náklady. Přihlášku obdržíte na odboru rozvoje a péče o veřejný prostor, nebo je zasílaná emailem. Podepsanou kompetentní osobou přihlášku emailem zašlete zpět. Objem nádob a četnost svozu je dle počtu osob bydlících v domě.  Služba je určená výhradně pro fyzické osoby, při zneužití služby nebo zneužívání nádob na jiný odpad než je určeno, bude služba bez náhrady zrušena. Po obdržení Vaší přihlášky bude zadána do systému pro schválení MHMP. K přihlášce se vyjádří také Pražské služby, zda je svoz technicky možný. Pokud dojde ke schválení služba bude realizovaná cca. do dvou měsíců.

Kontakt

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor - oddělení péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7

Batěk Tomáš

inspektor veřejného prostoru
dveře č. 7.05
tel. +420220144228
gsm. +420603721206
BatekT@Praha7.cz