O kompostér si mohli na základě dvou zveřejněných výzev zažádat majitelé domů, SVJ či bytová družstva z Prahy 7. Podmínkou bylo, že kompostér musí být přístupný všem obyvatelům daného domu a umístěn na vhodném místě – ideálně v polostínu, aby nebyl na přímém slunci. Jinak kompost vysychá a správně nezraje. Kompostér má být také postaven na nezpevněné půdě, nikoli například na betonu, protože právě z půdy se do kompostéru nastěhují důležité drobné organismy, které postupně přemění biologický odpad na kompost.

Celkově bylo ve dvou vlnách (rok 2016 a 2019) rozdáno mezi obyvatele Sedmičky 52 kompostérů. V případě další výzvy budeme občany informovat.