Lékařská služba první pomoci (LSPP) zajišťovaná a financovaná hl. m. Prahou (bez návštěvní služby)

Adresa

LSPP pro dospělé

(tel./garantované ordinační hodiny)

LSPP pro děti

(tel./garantované ordinační hodiny)

 

Městská poliklinika Praha Spálená 12, Praha 1

provoz praktické pohotovosti pro dospělé pacienty byl k 1. 1. 2021 ukončen.

NEZAJIŠŤUJE

 

223 967 777

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Klinika dětského a dorostového lékařství,

Ke Karlovu 2, Praha 2

Pavilon B1

 

NEZAJIŠŤUJE

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

261 082 520

 261 083 783

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou –

Vídeňská 800, Praha 4

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

224 438 590

224 433 654

Fakultní nemocnice
v Motole

V Úvalu 84, Praha 5

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

283 842 222-3

283 842 224

Fakultní nemocnice
Na Bulovce

Budínova 2, Praha 8

Hlavní budova

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

 

volné dny: nepřetržitý provoz

Pavilon č. 15

pondělí – pátek: 16.00 – 07.00

volné dny: nepřetržitý provoz

Pavilon S, přízemí 267 163 778

 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 50, Praha 10

pondělí – pátek: 18.30 – 23.00

volné dny: 08.00 – 20.00

 

mimo ordinační hodiny ambulance I. interní kliniky FNKV ve spolupráci s ostatními odbornými ambulancemi

 

NEZAJIŠŤUJE

Stomatologická pohotovost

pro dospělé

pro děti

Městská poliklinika Praha Spálená 12, Praha 1

222 924 268

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

volné dny: nepřetržitý provoz

NEZAJIŠŤUJE

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou –

Vídeňská 800, Praha 4

261 083 546 /pavilon B1/

pondělí – pátek: 17.30 – 22.30

volné dny: 7.30 – 22:30

NEZAJIŠŤUJE

Dětská stomatologická pohotovost

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, Praha 5

NEZAJIŠŤUJE

224 433 654, 224 433 659

pondělí – pátek: 19.00 – 06.00

volné dny: nepřetržitý provoz