Na území hl. m. Prahy se nachází několik druhů stavebních uzávěr. Stavební uzávěry byly vydány, aby byla především zachována možnost realizovat celoměstsky významné projekty (stavby dopravní a technické infrastruktury), dále pro kontrolu a upřesnění rozvoje některých lokalit města (velkých rozvojových území), případně za dalšími účely, které jsou specifikovány pro jednotlivé vydané stavební uzávěry.


Stavební uzávěry na území Prahy


Omezení činností v území, které vyplývá z jednotlivých stavebních uzávěr, je blíže specifikováno v příslušném územním rozhodnutí, nařízení Rady hl. m. Prahy, vyhlášce hl. m. Prahy apod. Jde především o omezení stavební činnosti v daném území.

Zákaz stavební činnosti v území není většinou absolutní a v zásadě existuje možnost udělit výjimku ze stavební uzávěry. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, rozhoduje od 1. 1. 2007 o povolení výjimek rada obce, v případě hl. m. Prahy Rada hlavního města Prahy. Agendu s tím spojenou vyřizuje Odbor stavební MHMP. Útvar rozvoje města vydává stanovisko k žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

 

Stavební uzávěry na území Prahy 7

 

stavební uzávěry pro velká rozvojová území hl. m. Prahy

vyhláška č. 33/1999 Sb. HMP

VRÚ Holešovice (Bubny/ Zátory)

VRÚ Bubeneč

VRÚ Trója

VRÚ Pelc – Tyrolka

stavební uzávěra na Letenskou pláň a Letenské sady

ve smyslu rozhodnutí ÚHA hl. m. Prahy č. 130/92 s účinností od 21. 2. 1992